Έξυπνα βιβλία και παιχνίδια από τη σειρά Dr STEM

Συντάκτης: Flowmagazine

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της σειράς Dr STEM βοηθάει δασκάλους και μαθητές να εμπλακούν στις «δεξιότητες STE(A)M» και να αναπτύξουν τις δεξιότητες του νου με έμφαση στην Υπολογιστική Σκέψη.

H προσέγγιση STEM θεωρείται πλέον απαραίτητη σε κάθε μαθητή που θέλει σε λίγα χρόνια να έχει γνώσεις που θα του επιτρέψουν σύγχρονες σπουδές και μια καλή θέση στην αγορά εργασίας.

Δύο εκπαιδευτικοί που ασχολούνται χρόνια με το STEM, ο κ. Σαράντος Ψυχάρης, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στις «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Υπολογιστικών Επιστημών», διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, και ο κ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με μεταδιδακτορική έρευνα στο STEM για Κορίτσια, μιλούν στο Τaλκ για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν δημιουργήσει.

Έξυπνα βιβλία και παιχνίδια από τη σειρά Dr STEM

Πρόκειται για τη σειρά Dr STEM από την Ελληνοεκδοτική, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές άνω των 8 ετών. Προς το παρόν, περιλαμβάνει δυο βιβλία«Το έξυπνο θερμοκήπιο στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων» και «Το έξυπνο σπίτι στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων», καθώς και το παιχνίδι «O Ηλεκτρικός Κινητήρας Συνεχούς Ρεύματος (DC Motor) – KIT No 1».

Το έξυπνο θερμοκήπιο στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων. Το πρώτο βιβλίο της σειράς. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται, τι περιλαμβάνει και ποιος ο στόχος του;

Το έξυπνο θερμοκήπιο ακολουθεί τη μεθοδολογία των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ο στόχος του είναι να εμπλέξει τους μαθητές του δημοτικού και των αρχικών τάξεων του γυμνασίου στο να σκεφθούν με όρους της Υπολογιστικής Σκέψης για να λύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα.

Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται υλοποιούνται μέσω της ολιστικής προσέγγισης STE(A)M με στόχους:

 • την κατάκτηση θεμελιωδών γνώσεων για τους φυτικούς οργανισμούς
 • τη χρήση αισθητήρων και ενεργοποιητών στην κατασκευή ενός έξυπνου θερμοκηπίου
 • τη χρήση της υπολογιστικής πλατφόρμας micro:bit,
 • την ανάπτυξη κώδικα
 • την εξοικείωση με διαδικασίες μελέτης, σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης

Διαβάστε επίσης: Τα βιβλία αναπτύσσουν… τη μετέπειτα ευφυΐα των μικρών παιδιών!


Το έξυπνο σπίτι στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων. Το δεύτερο βιβλίο της σειράς. Ρωτώ, λοιπόν, και για αυτό, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται, τι περιλαμβάνει και ποιος ο στόχος του;

Έξυπνα βιβλία και παιχνίδια από τη σειρά Dr STEM

Όπως και το προηγούμενο βιβλίο, απευθύνεται στους μαθητές του δημοτικού και των αρχικών τάξεων του γυμνασίου, με σκοπό να σκεφθούν με όρους της Υπολογιστικής Σκέψης για να λύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα. Έχει ως στόχο να αναγνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία από το λεγόμενο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων».

Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται υλοποιούνται μέσω της ολιστικής προσέγγισης STE(A)M με στόχους:

 • την κατανόηση της έννοιας του αυτοματισμού
 • τη χρήση της υπολογιστικής πλατφόρμας Arduino
 • τη χρήση αισθητήρων και ενεργοποιητών στην κατασκευή ενός έξυπνου σπιτιού
 • την ανάπτυξη κώδικα
 • την εξοικείωση με διαδικασίες μελέτης, σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης

Και πάμε και στο πρώτο KIT σας! Ηλεκτρικός Κινητήρας Συνεχούς Ρεύματος. Τι έχετε να μας πείτε γι’ αυτό;

Ο σκοπός του kit είναι να εμπλέξει τους μαθητές στην «κατασκευή» που συνδυάζει τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (μηχανοτεχνία). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι, δυστυχώς, πολλές φορές, όταν εφαρμόζεται το STE(Α)M δεν αναφέρονται οι έννοιες των επιστημών που εμπλέκονται.

Η δική μας προσέγγιση δίνει «βάρος» στην κατασκευή, αλλά συγχρόνως υπάρχει ένα σημείο αναφοράς: οι έννοιες των επιστημών που εμπλέκονται.

Ειδικότερα, μέσω του ΚΙΤ, οι μαθητές/-τριες, μελετώντας το υλικό (περιέχει βιβλίο δραστηριοτήτων), θα είναι ικανοί/-ές:

Έξυπνα βιβλία και παιχνίδια από τη σειρά Dr STEM

Ως προς τη γνώση

 • να κατανοούν τις έννοιες μαγνητικό πεδίο, μαγνητικές γραμμές και τον κανόνα των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού
 • να προσδιορίζουν την κατεύθυνση της δύναμης Laplace
 • να κατανοούν την αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού κινητήρα
 • να αναφέρουν εφαρμογές με ηλεκτρικούς κινητήρες

Ως προς τις δεξιότητες

 • να κατασκευάζουν πηνίο
 • να συναρμολογούν δομικά στοιχεία
 • να δημιουργούν κλειστά ηλεκτρικά κυκλώματα
 • να κατασκευάζουν ηλεκτρικές διατάξεις

Ως προς τη μεταγνώση

 • να ερευνούν τη λειτουργία και τη χρήση των πραγματικών ηλεκτρικών κινητήρων συνεχούς ρεύματος

Αναπτύξτε μας την έννοια της αυτοαξιολόγησης, κεντρική και στις τρεις δουλειές σας. Ποια η σημασία της για το παιδί που μαθαίνει;

Ο επιστήμονας στο εργαστήριο και στην έρευνα αυτοαξιολογείται. Είναι μια διαδικασία ενσυναίσθησης. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και στη σχολική εκπαίδευση. Ο μαθητής πρέπει να αναρωτιέται: τι έκανα, ποιες αρχές χρησιμοποίησα, τι λάθη έκανα και πρέπει να βελτιώσω στην κατασκευή μου;

Ετοιμάζετε και καινούργιες δουλειές; Βιβλία ή παιχνίδια;

Ετοιμάζουμε νέα βιβλία σχετικά με την υλοποίηση της διεπιστημονικής προσέγγισης STE(A)M, σε θέματα σχετικά με τις επιστήμες ζωής, περιβάλλοντος, πληροφορικής, όλα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση που εμπλέκει τους μαθητές στην επίλυση αυθεντικών-πραγματικών προβλημάτων. Ετοιμάζουμε επίσης και παιχνίδια που θα σχετίζονται π.χ. με τη διατροφή, την κλιματική αλλαγή ή την τέχνη.

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…