Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021: τι πρέπει να γνωρίζεις

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου

Στην αναβάθμιση πάνω από 210.000 νοικοκυριών, 50.000 από τα οποία θα αφορούν οικογένειες οι οποίες πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, στοχεύει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα ξεκινήσει να υλοποιείται ήδη από το τρέχον έτος, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Βασικές πληροφορίες

Το «Ελλάδα 2.0» πρόκειται να διατεθούν κονδύλια ύψους 1,081 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, με στόχο εξοικονόμηση ενέργειας κατ’ ελάχιστον 30%. Μάλιστα, μέρος αυτών των κονδυλίων πρόκειται να διατεθεί άμεσα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του ελληνικού Σχεδίου.

Σύμφωνα με το παράρτημα, χρήματα από το «Ελλάδα 2.0» θα χρησιμοποιούν για την κάλυψη μέρους της δημόσιας δαπάνης για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που προηγήθηκε, με τα οποία προβλέπεται να επιδοτηθούν περίπου 8.000 δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Τα υπόλοιπα κονδύλια θα διατεθούν με το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Μέσω των δύο αυτών φάσεων, το υπουργείο στοχεύει στην αναβάθμιση συνολικά 50.000 κατοικιών νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ενεργειακά Κριτήρια

  • Κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας), με βαρύτητα 50%

  • Υφιστάμενη ενεργειακή κλάση, με βαρύτητα 5%

  • Βαθμοημέρες θέρμανσης, με βαρύτητα 7%

  • Παλαιότητα κατασκευής, με βαρύτητα 3%

Εισοδηματικά Κριτήρια

  • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, με βαρύτητα 15%

Κοινωνικά Κριτήρια

  • Πλήθος εξαρτώμενων τέκνων, με βαρύτητα 5%

  • Μονογονεϊκή οικογένεια, με βαρύτητα 5%
  • Μακροχρόνια άνεργος, με βαρύτητα 5%

  • ΑΜΕΑ, με βαρύτητα 5%

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει μόνο μία αίτηση.

Συντάκτης: Ευαγγελία Μποζαντζόγλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.