Εκπαιδευτική ρομποτική

Συντάκτης: Μαρία Τσεκούρα

Η εκπαίδευση  είναι μια διαδικασία συνεχής και εξελισσόμενη. Ο καλός παιδαγωγός αλλά και ο γονιός πρέπει πάντα να  είναι σε εγρήγορση να αντιληφθεί τα νέα δεδομένα της κοινωνίας, να προσαρμοστεί σε αυτά και να επιμορφώσει τα παιδιά, τους νεαρούς και ελπιδοφόρους αποδέκτες της γνώσης.

Τα νέα δεδομένα στην τεχνολογία και την εξοικείωση με αυτήν, έρχεται να καλύψει η εκπαιδευτική ρομποτική. Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό, μπαίνουν στη διαδικασία να ακολουθούν συγκεκριμένες εντολές και να δημιουργούν πραγματικές κατασκευές.

Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε όλα τα παιδιά πάνω από 7 χρονών. Συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι, για αυτό και τα παιδιά που θα γνωρίσουν αυτό το είδος εκπαίδευσης γοητεύονται από αυτό και το βλέπουν σα μια καινούρια ανακάλυψη.

Τα μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής πραγματοποιούνται σε οργανωμένους φροντιστηριακούς χώρους και από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει λάβει επιμόρφωση για τα μαθήματα αυτά και το πως θα περάσει τη συγκεκριμένη γνώση στα παιδιά.

Το χαρακτηριστικό με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι μπορεί να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει τις προσωπικές ικανότητες των παιδιών. Η αυτοπεποίθηση, η ορθολογική σκέψη, η δημιουργικότητα – φαντασία, η συνεργασία, η αντίληψη – παρατηρητικότητα, ηκαινοτομία είναι κάποιες από τις ικανότητες που αναπτύσσονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το βασικότερο όμως είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τη μάθηση και προσαρμόζονται  στην αλλαγή.

Η εκπαιδευτική ρομποτική ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος στα παιδιά και τους  δίνει τη δυνατότητα να δράσουν ως επιστήμονες – εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις. Αυτό από μόνο του είναι γοητευτικό στα μάτια ενός παιδιού που μαθαίνει να αυτενεργεί και να ολοκληρώνει το εγχείρημά του. Ταυτόχρονα,  ενδυναμώνεται το κίνητρο για επικοινωνία και  έκφραση ιδεών μέσα από τη λειτουργία της ομάδας, γεγονός που μαθαίνει στα παιδιά να λειτουργούν με σεβασμό μέσα σε μια τάξη και να αποδέχονται τους συνομηλίκους τους.

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως  παιδαγωγική προσέγγιση  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του  κλασικού  εποικοδομιτισμού (constructivism)  (Piaget, 1972) και  ειδικότερα του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism) (Papert, 1993).  Ο  “κατασκευαστικός”  εποικοδομητισμός (constructionism)  υποστηρίζει  ότι  τα παιδιά  κατακτούν  πιο αποτελεσματικά τη γνώση όταν εμπλέκονται ενεργά στη  σχεδίαση  και  κατασκευή (χειρωνακτική  και  ψηφιακή) πραγματικών αντικειμένων που έχουν νόημα για τους ίδιους, είτε αυτά είναι κάστρα από άμμο, είτε κατασκευές.

Ο προγραμματισμός και η τεχνολογία είναι κομμάτια της σύγχρονης γνώσης και απαίτηση της κοινωνίας. Όσο τα παιδιά εξοικειώνονται με αυτά, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουν να κατακτήσουν την  περίπλοκη αυτή μάθηση και να επωφεληθούν από αυτήν στο μέλλον.

Συντάκτης: Μαρία Τσεκούρα,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr