Τι προσφέρει η εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας;

Συντάκτης: Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης

Η επικοινωνία είναι μια τόσο παρεξηγημένη έννοια. Οι περισσότεροι θεωρούμε ότι την κατέχουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Κάποιοι θίγονται κιόλας αν τους πεις ότι θα τους ωφελούσε να εκπαιδευτούν για να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Κι όμως η επικοινωνία είναι μια πολυδιάστατη ικανότητα, που περιλαμβάνει πολλές επιμέρους ικανότητες. Χωρίς εκπαίδευση δεν μπορούμε να είμαστε καλοί στην επικοινωνία, γιατί δεν φανταζόμαστε τι μυστικά κρύβονται από πίσω. Ενδεικτικά, οι επιμέρους δεξιότητες επικοινωνίας είναι οι τεχνικές ερωτήσεων, η ενεργητική ακρόαση, η γλώσσα του σώματος, η διαχείριση εντυπώσεων (το να χτίζουμε ένα θετικό προφίλ για τον εαυτό μας δηλαδή), η διεκδικητικότητα, η πειθώ, οι διαπραγματεύσεις κ.α.

Η εκπαίδευση στην επικοινωνία σου επιτρέπει όχι μόνο να μάθεις να επικοινωνείς αποτελεσματικά με τους άλλους, αλλά να επικοινωνείς και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Πρώτα και κύρια σε βοηθάει να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να ανακαλύψεις τα δυνατά σου σημεία και στη συνέχεια να τα επικοινωνείς με πειθώ στους άλλους.

Σε ένα τέτοιο ταξίδι ανακάλυψης μπήκαν και οι συμμετέχοντες του πρώτου προγράμματος Communication Skills Training του Believe In You που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016. Ένα τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεωρητικό και βιωματικό) που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση σε κάθε ενότητα, μεταφέροντας έτσι τη γνώση στην πραγματική ζωή των συμμετεχόντων. Στο πρόγραμμα συμμετέχει σταθερή ομάδα ατόμων που παρακολουθούν όλες τις ενότητες και συμμετέχουν στο τέλος σε ομαδική εργασία, εφαρμόζοντας τις Τεχνικές Παρουσιάσεων που έχουν διδαχθεί.

Η σύνθεση της πρώτης ομάδας Communication Skills Training ήταν πολυποίκιλη, αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες εξίσου, διαφορετικών επαγγελμάτων και εκπαιδευτικού υπόβαθρου. Δικηγόρος, επισκέπτης υγείας, χημικός, μηχανικός πληροφορικής ήταν ενδεικτικά κάποια μέλη της ομάδας. Εφαρμόζοντας στην πράξη το πόσο καλά διδάχθηκαν δεξιότητες επικοινωνίας, θα τους αφήσουμε να συστηθούν μόνοι τους.

Δείτε με τα λόγια των ίδιων των εκπαιδευόμενων (αυτούσια) πώς περιγράφουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο 1ο Communication Skills Training. Στην ολοκλήρωση του προγράμματος, τους τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα να απαντήσουν γραπτά και προφορικά στα πλαίσια αξιολόγησης του προγράμματος. Έχει ενδιαφέρον να δείτε μαζί τους τι είναι δυνατόν να προσφέρει η εκπαίδευση και σε εσάς.

1) Γιατί αποφασίσατε να παρακολουθήσετε το Communication Skills Training; Ποιος ήταν ο στόχος σας;

Θεωρώ ότι η μάθηση και συνάμα η γνώση είναι μια εφ όρου ζωής εξελικτική διαδικασία. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεχώρισε στα μάτια μου λόγω της ολιστικής του δομής, καθώς κάθε μια από τις ενότητες συντελεί στην ενίσχυση της αντίληψης σχετικά με την επικοινωνία τόσο σε προσωπικό, όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Στόχος μου ήταν να εντοπίσω σε προσωπικό επίπεδο τις ελλείψεις και τα αδύνατα μου σημεία, ενώ ταυτόχρονα να εμπλουτίσω την ήδη κεκτημένη γνώση ισχυροποιώντας τις υπάρχουσες επικοινωνιακές μου δεξιότητες

2) Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκε ο στόχος σας; Τι αποκομίσατε από τα μαθήματα;

Πιστεύω ότι ο στόχος μου εκπληρώθηκε κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, ενώ μέσω της διαδραστικής διδασκαλίας μου δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψω μια πληθώρα επιλογών που κυμαίνεται εποικοδομητικά στη βιωματική μεταφορά γνώσεων και στην ενίσχυση της διαφορετικότητας στην αντίληψη που εξέφραζαν οι εκπαιδευόμενοι δίνοντας μια επιπρόσθετη προοπτική προερχόμενη από το μοναδικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων.

3) Τι κάνετε διαφορετικά τώρα, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος;

Η εκπαίδευση παρείχε πληθώρα από πρακτικά εργαλεία, τεχνικές και θεωρητική γνώση που ήδη εφαρμόζω στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και φυσικά στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πριν την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού κύκλου συνειδητοποίησα ότι είχα παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με τη ανταλλαγή πληροφοριών, τη μεταφορά μηνυμάτων, και την αναγνώριση συναισθηματικών συμπεριφορών. Πλέον είμαι σε θέση να συγκεκριμενοποιώ την επικοινωνία που επιθυμώ να δημιουργήσω με βάση τα αποτελέσματα που θέλω να προκαλέσω, επιφέροντας έτσι μεγιστοποίηση στην αποτελεσματικότητα προς τους στόχους και σκοπούς που θέτω.

4) Ποια οφέλη έχετε δει στη ζωή σας, προσωπικά και επαγγελματικά;

Η εποχή που ζούμε αναμφίβολα χαρακτηρίζεται από ένα καθημερινό καταιγισμό πληροφοριών συνθέτοντας ένα περίπλοκο περιβάλλον από πομπούς, δεκτές και μηνύματα. Η εφαρμογή των γνώσεων από την συγκεκριμένη εκπαίδευση μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ να αναγνωρίσω τη σημαντικότητα των μηνυμάτων και να διαχωρίζω, εάν και κατά πόσο, με αφορά σε προσωπικό επίπεδο και να διερευνώ τις προθέσεις προσδιορίζοντας το όφελος που μπορεί να προκύψει και κατ επέκταση να διαχειρίζομαι με περισσότερη ευελιξία τα παραγόμενα επικοινωνιακά συμπεράσματα. Επίσης πλέον είμαι σε θέση να μπορώ να προσαρμόσω αποτελεσματικότερα το περιεχόμενο που επιθυμώ να επικοινωνήσω, ανάλογα με το που απευθύνομαι και να διατηρώ την ακεραιτότητα των ιδεών και των εκπεμπόμενων σκέψεων σε μια αμφίδρομη και εποικοδομητική λειτουργία.

5) Πώς θα σχολιάζατε την εισηγήτρια; Δυνατά, αδύνατα σημεία. Με ποιο τρόπο σας βοήθησε προσωπικά; (αν σας βοήθησε, εξυπακούεται).

Η εισηγήτρια είναι πεπειραμένη καθηγήτρια με βαθειά γνώση και πολύπλευρη στο αντικείμενό της, ενώ διαθέτει ειλικρίνεια, μεταδοτικότητα, δημιουργεί ευχάριστο και θετικό κλίμα εκτός και εκτός της αίθουσας, και καλλιεργεί εμπιστοσύνη. Κάθε φορά που χρειάστηκα είτε εγώ-είτε κάποιος άλλος μαθητής τη προσωπική της άποψη, ήταν πάντοτε πρόθυμη να ανταποκριθεί, ενώ οι συμβουλές-συμβολές διακατέχονται από διαύγεια και σεβασμό και η συμπεριφορά της χαρακτηρίζεται από ισότητα προς όλους της τους μαθητές.

(Λάζαρος Νταμάνης – Cultural project manager)

(Απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις και οι υπόλοιποι…)

1) Αποφάσισα μετά και από παρότρυνση της αδερφής μου να παρακολουθήσω το Communication Skills training καθώς θεωρούσα ότι έχω κάποια προβλήματα επικοινωνίας στην επαγγελματική ζωή και επιθυμούσα την απρόσκοπτη επικοινωνία με τους συναδέλφους μου αλλά και να εντοπίσω την πηγή του προβλήματος.

2) Ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων μου δεν είναι προφανής προς το παρόν, γιατί ακόμα δεν εργάζομαι, αλλά σίγουρα έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι θα καταφέρω να επιτύχω στους στόχους μου. Από το μάθημα αποκόμισα τεχνικές επικοινωνίας για τις επαγγελματικές και διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και μία άλλη οπτική των προβλημάτων επικοινωνίας.

3) Αυτό που κάνω διαφορετικά είναι ότι έχω μια καλύτερη αντίληψη γιατί μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα επικοινωνίας και πως μπορώ να το αντιμετωπίσω.

4) Τα οφέλη που έχω δει μέχρι σήμερα είναι ότι είμαι πιο άνετος σε μία συνέντευξη καθώς και ότι απαντώ πιο στοχευμένα. Στις διαπροσωπικές σχέσεις είμαι πιο άνετος και πιο ανοιχτός στο να κάνω συζητήσεις και να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους.

5) Η Εισηγήτρια είναι χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια για να μεταδώσει τις γνώσεις τις, με αποτέλεσμα να κεντρίζει το ενδιαφέρων και την προσοχή. Δυνατά Σημεία : Ενέργεια, διαδραστικότητα, και γενικά η όλη συμπεριφορά και διάθεση.

Ο κύκλος μαθημάτων τελείωσε αφήνοντας μια αίσθηση ικανοποίησης. Ολόκληρο το σεμινάριο ήταν μια βοήθεια για μένα, καθώς δεν θέλω να απομονώσω κάτι από όλη αυτή την εμπειρία.

(Βαγγέλης Ντόβας – Μηχανικός Πληροφορικής)

1) Εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου, είχα αποφασίσει να επενδύσω στην βελτίωση του εαυτού μου, που σημαίνει οτι είχα εντοπίσει συμπεριφορές και σκέψεις τις οποίες ήθελα να αλλάξω. Γνωρίζοντας την εκπαιδευτική εμπειρία της κας Ξυραφά απο προηγούμενα σεμινάρια που είχα παρακολουθήσει, ένοιωσα έτοιμη να πω “Ναι,είναι η κατάλληλη στιγμή να παρακολουθήσω το Communication Skills Training!

2) και 3) Απο τη θεματολογία του σεμιναρίου κατάλαβα οτι θα μάθαινα περισσότερα απο ό,τι είχα φανταστεί! Συγκεκριμένα έμαθα να παρατηρώ τον εαυτό μου, τις σκέψεις μου αλλά και τις αντιδράσεις των συνομιλητών μου απο τη μη λεκτική συμπεριφορά, δηλαδή απο την Γλώσσα Σώματος.

Έμαθα να συζητώ χωρίς να κρίνω τον συνομιλητή μου αρνητικά και να ερευνώ τα αίτια ώστε να μπορώ να βελτιώνω την επικοινωνία μου. Εξίσου σημαντικό κομμάτι του σεμιναρίου για μένα ήταν οι Τεχνικές ερωτήσεων, έμαθα πως να κάνω την σωστη ερώτηση για να πάρω την απάντηση που χρειάζομαι.

(4) Σταδιακά το όφελος απο την εκπαίδευσή μου, φαίνεται απο την καθημερινότητα, οτι λύνω τα προβλήματα με περισσότερη ευκολία, ελέγχω τα συναισθήματά μου, έχω γίνει αποτελεσματική και συγκεκριμένη στη εργασία μου.

(5) Όποτε παρακολουθώ σεμινάρια της Εύης Ξυραφά νοιώθω ότι μου μεταφέρει με μεγάλη ευκολία τις γνώσεις της, είναι ευέλικτη προκειμένου να πετύχει το καλύτερο για τον μαθητευόμενο, ευγενική και χαμογελαστή με αποτέλεσμα να είναι προσεγγίσιμη και στον πιο δύσκολο άνθρωπο.

Είναι ειλικρινής και προσφέρει τις γνώσεις προκειμένου να βοηθήσει όποιον το χρειάζεται.

Τώρα τι να πω ……αδύνατα σημεία δεν έχω επισημάνει οσο διάστημα την γνωρίζω!!!!

Σε ευχαριστώ Εύη μου απο τα βάθη της ψυχής μου για την αγάπη σου προς εμένα και την προσπάθειά σου να μεταβώ σε ενα καλύτερο προσωπικό και επαγγελματικό στάδιο σε μία κρίσιμη περίοδο της ζωής μου.

Με εκτίμηση και σεβασμό

(Γιώτα Μπαμπαλού – Λογίστρια)

1) Γιατί αποφασίσατε να παρακολουθήσετε το Communication Skills Training; Ποιος ήταν ο στόχος σας;

A: Αποφάσισα να παρακολουθήσω το CST με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων μου στην επικοινωνία, αλλά επίσης το βρήκα και ως χρήσιμο εργαλείο στο να εκτεθώ προς τα έξω.

2) Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκε ο στόχος σας; Τι αποκομίσατε από τα μαθήματα;

A: Ο στόχος μου εκπληρώθηκε σε ευχάριστο βαθμό από τα μαθήματα. Μπορεί να άργησα να κάνω τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, αλλά τα μαθήματα και η εξαιρετική εκπαιδεύτριά μας άξιζαν την προσπάθεια.

3) Τι κάνετε διαφορετικά τώρα, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος;

A: Η διαφορά του χτες με το τώρα είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος σκέψης, έκφρασης και διατύπωσης που υπάρχει δομή. (όχι το ΙΕΚ ΔΟΜΗ!!!)

4) Ποια οφέλη έχετε δει στη ζωή σας, προσωπικά και επαγγελματικά;

A: Τα ουσιαστικά οφέλη βεβαίως θα φανούν στην πορεία, αλλά τα άμεσα οφέλη που εγώ έχω δει σε μένα είναι μια ελευθερία στην επικοινωνία μου.

5) Πώς θα σχολιάζατε την εισηγήτρια; Δυνατά, αδύνατα σημεία. Με ποιο τρόπο σας βοήθησε προσωπικά; (αν σας βοήθησε, εξυπακούεται).

A: Την εισηγήτρια θα την σχολίαζα ως μια εξαιρετική επαγγελματία. Ένας υπέροχος και ευχάριστος άνθρωπος αλλά επίσης και μια γλυκιά, ξανθομαλλούσα και όμορφη γυναίκα.

Ο τρόπος που με βοήθησε είναι η απελευθέρωση έκφρασης της σκέψης μου, του μέχρι τώρα κλειστού χαρακτήρα μου.

Με εκτίμηση,

(Αθανάσιος Τάνκας, Επισκέπτης υγείας)

Αν ενδιαφέρεστε και εσείς να δείτε τι μπορεί να προσφέρει η Εκπαίδευση Επικοινωνίας και σε εσάς μπορεί να γραφτείτε στο νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το Νοέμβρη. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ.

Επίσης για να πάρετε μια πρώτη γεύση δωρεάν μπορείτε να παρακολουθήσετε το εισαγωγικό σεμινάριο του Believe In You στις 31/10 με θέμα «Η Τέχνη της Επικοινωνίας». Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Συντάκτης: Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης

Influence:

Σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα HR και Επικοινωνίας…