Είσαι εργαζόμενος, εκτός από υποχρεώσεις, έχεις και δικαιώματα!

Συντάκτης: Γιώτα Βουλδή

Η εργασία μας καλύπτει βιοποριστικές μας ανάγκες, μας δίνει την χαρά της δημιουργίας και μέσω των συμβάσεων εργασίας εξασφαλιζόμαστε ως εργαζόμενοι, αποφεύγοντας έτσι την αδήλωτη εργασία που είναι παράνομη, καθώς επίσης με αυτόν τον τρόπο  κατοχυρώνεται ο μισθός που μας αντιστοιχεί.

Σε μερικές περιπτώσεις που οι συμβάσεις εργασίας είναι παράνομες και καταχρηστικές μπορούν να ακυρωθούν,  ακόμα κι εάν ο εργαζόμενος έχει ήδη υπογράψει και να λάβει τα χρήματα που του αναλογούν ή να εξασφαλιστεί το όποιο δικαίωμά του (π.χ σύμβαση που αναφέρει μετακίνηση εργαζομένων σε άλλη περιοχή από την εργασία τους και δεν καλύπτονται τα έξοδα μετεγκατάστασης από την επιχείρηση να μην γίνει δεκτή από τον εργαζόμενο ακόμα κι εάν έχει υπογράψει, ο εργοδότης υποχρεούται εάν δεν εξασφαλίσει την μετεγκατάσταση να του παρέχει εργασία στην περιοχή που προσελήφθη).

Ο εργοδότης εκτός από το να διασφαλίζει να μην υπάρχει παρατυπία στον μισθό ή στο ωράριο του εργαζόμενου (υπερωρίες που δεν πληρώνονται, αργίες, νυχτερινή εργασία απλήρωτη), υποχρεούται  επίσης στο πλαίσιο της ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών και της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων να παρέχει στους εργαζόμενους κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών, με την ευκαιρία :

  • της πρόσληψης
  • τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων
  • εισαγωγής η αλλαγής εξοπλισμού εργασίας
  • εισαγωγής νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντα

Η εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων και αν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τους βαρύνει καθώς αντίστοιχο δικαίωμα έχουν και οι  εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στους οποίους έχει ανατεθεί η χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας εκπαιδεύονται επαρκώς, ιδιαίτερα για τους κινδύνους που δημιουργούνται από τη χρήση του. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργασίες επισκευής, μετατροπής, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας λαμβάνουν επαρκή ειδική εκπαίδευση για αυτές τις εργασίες.

Ένας βραχνάς για τον εργαζόμενο είναι η αδήλωτη εργασία.

Ως  αδήλωτη εργασία λογίζεται η εργασία που δεν έχει δηλωθεί πουθενά στο κράτος, για λόγους φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης ή/ και εργατικού δικαίου. Αυτό περιλαμβάνει μη εγγεγραμμένους υπαλλήλους χωρίς συμβόλαιο που εργάζονται για μια επιχείρηση, για ένα νοικοκυριό, ως μέλη της οικογένειας, ιδιωτικούς δασκάλους ή ως εργάτες.

Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας είναι μια περίπλοκη και δύσκολη πρόκληση, ειδικά όταν μια χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, φτωχό επιχειρηματικό περιβάλλον και έλλειψη δημοσιονομικού χώρου.

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αδήλωτη εργασία παραμένει σημαντικό χαρακτηριστικό της οικονομίας, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων, της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους και της μείωσης των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και του διοικητικού φόρτου.

Εκτός από την αδήλωτη μισθωτή εργασία, υπάρχει επίσης και η αδήλωτη εργασία για τον αυτοαπασχολούμενο, όπου όλες ή ορισμένες από τις συναλλαγές τους δεν δηλώνονται. Πολλοί από αυτούς τους αυτοαπασχολούμενους στην Ελλάδα μπορεί να είναι «ψευδό _αυτοαπασχολούμενοι».

Η υποδηλωμένη εργασία,  στον αντίποδα, αναφέρεται στην παράνομη πρακτική των εργοδοτών σχετικά με την μειωμένη δήλωση μισθών και κυρίως στην πρακτική να πληρώνουν σε νόμιμα δηλωμένους υπαλλήλους δύο μισθούς: (α) επίσημο μισθό που δηλώνεται για φορολογικούς σκοπούς, κοινωνική ασφάλιση και εργατικό δίκαιο και (β) πρόσθετη αδήλωτη αμοιβή που λαμβάνεται «κάτω από το τραπέζι» ή σε «φάκελο».

Μια άλλη παραλλαγή της υποδηλωμένης εργασίας στην Ελλάδα είναι όταν οι επιχειρήσεις απασχολούν ένα άτομο, για παράδειγμα, με μια σύμβαση 4 ωρών, αλλά εργάζονται για 7-8 ώρες.

Για τους αδήλωτους εργαζομένους, τα βασικά οφέλη είναι ότι μπορούν να επιτύχουν τα ίδια επίπεδα νομικής προστασίας και συνθήκες εργασίας με τους δηλωμένους εργαζόμενους.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επιδείξει ισχυρή δέσμευση για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, θέτοντάς την ως προτεραιότητα σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ιδρύματα.

Συντάκτης: Γιώτα Βουλδή,

Influence:

Η Γιώτα Βουλδή γεννήθηκε το 1987 στην Πάτρα. Στα 17 της χρόνια επιλέχθηκε ως έφηβη Βουλευτής, με δοκίμιο που έστειλε στην Βουλή των εφήβων…