Δωρεάν παραχώρηση χιλιάδων εργατικών κατοικιών σε ευάλωτα νοικοκυριά

Συντάκτης: Flowmagazine

Την τύχη να αποκτήσουν το δικό τους ακίνητο, μέσω του ΟΑΕΔ, θα έχουν άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Χιλιάδες εργατικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα αναμένεται να παραχωρηθούν, άνευ ανταλλάγματος, μέσω του ΟΑΕΔ σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η πρωτοβουλία διανομής των αδιάθετων σπιτιών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ανήκει στον Ο.Α.Ε.Δ., στον οποίο, σήμερα, έχει περιέλθει και ο Ο.Ε.Κ.

Το εν λόγω  νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Μέτρα Ενίσχυσης των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» έχει κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.

Οι παραχωρούμενες κατοικίες ανέρχονται σε χιλιάδες ανά την χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή προήλθε από το γεγονός ότι τα σπίτια αυτά έχουν μείνει κενά και αδιάθετα, ύστερα από την κλήρωση ορισμένων εξ’ αυτών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Το νομοσχέδιο αναφέρει, επιπλέον, πως στο πρόγραμμα παραχώρησης θα εντάσσονται και οι κατοικίες που αγοράστηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.), εφόσον, φυσικά, οι εν λόγω κατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν, και εκείνες, κενές και αδιάθετες.

Η διαδικασία παραχώρησης των εν λόγω κατοικιών, κατά πλήρη κυριότητα, και άνευ ανταλλάγματος στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., και με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι πολίτες στους οποίους θα περιέρχονται οι παραχωρούμενες δωρεάν κατοικίες, θα πρέπει να εμφανίζουν, αποδεδειγμένα, έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και να στερούνται, επιπλέον, ιδιοκτησίας. 

Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου, ορίζονται, ενδεικτικά,  α)τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ιδίων, ή των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, β) το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, γ) καθώς και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με απόφασή του, θα είναι αυτό που θα καθορίζει με πράξη του τα εισοδηματικά κριτήρια, τις προϋποθέσεις παραχώρησης των κατοικιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της διαδικασίας.

Δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ.803/1970 (Α’ 271) θα συστήνει και θα ορίζει έκτακτες επιτροπές επιφορτισμένες με την διαδικασία διάθεσης των  κατοικιών, ενώ επιπλέον αρμοδιότητά τους θα είναι η υποχρέωσή τους να γνωμοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. για την καταλληλότητα ή όχι των υποψηφίων να αποκτήσουν τις κατοικίες εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά αδυνάτων. Συνιστά πρωτοβουλία που αξίζει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, δίχως τις κωλυσιεργίες της γραφειοκρατίας και εφόσον ληφθεί μέριμνα από τον κρατικό μηχανισμό για την προστατευτική φορολογική μεταχείριση των πληττόμενων αυτών κοινωνικών ομάδων.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…