Δωρεάν βιβλία από τον ΟΓΑ

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος

Δωρεάν βιβλία από τον ΟΓΑΜε διάθεση για προσφορά στην καλλιέργεια του πνεύματος των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, ξεκινά πρόγραμμα παροχής δωρεάν βιβλίων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, θα διαρκέσει έως το τέλος του χρόνου (31 Δεκεμβρίου) και υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Αγροτικής Εστίας.

Η διάθεση των βιβλίων θα πραγματοποιηθεί σε 300.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Η επιλογή τους θα γίνει μάλιστα μετά από κλήρωση και οι κληρωθέντες δικαιούχοι δωρεάν παροχής βιβλίων, θα απευθύνονται στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία για τη χρήση της παροχής για να πάρουν τα βιβλία. Ο κατάλογος των βιβλιοπωλείων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).

Τα βιβλία που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι, μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά βοηθήματα ή άλλα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήματα. Η αξία της παροχής είναι ίση με 20 ευρώ και αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου αφού αφαιρεθεί η έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης, σύμφωνα με τον νόμο, επί του βιβλίου τιμής λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογισμένης και της έκπτωσης του 10%) υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας επιδότησης, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η παροχή δωρεάν βιβλίων είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει προσωπικά για τον δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άλλα άτομα. Συγκεκριμένα, η αγορά των βιβλίων μπορεί να γίνει από τον άμεσα ασφαλισμένο, ο οποίος υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, το σύζυγο ή τη σύζυγο, με την προσκόμιση της αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου, καθώς και τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, το οποίο θα έχει μαζί την Αστυνομική ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου. Εκτός από Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του άμεσα ασφαλισμένου, θα πρέπει να προσκομίσουν και τους ΑΜΚΑ όλων των δικαιούχων της οικογένειας.

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr