Δίκτυα ομβρίων, νότα πολιτισμού

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Η ποιότητα της ζωής μας, πέρα από τα κτίρια, επηρεάζεται και από τους δημόσιους χώρους και την ποιοτική στάθμη των υποδομών. Το βρόχινο νερό είναι κίνδυνος στο βαθμό που δεν υφίσταται πρόνοια για την απορροή του. Είναι αναγκαίο να υπάρχει προγραμματισμός για να έχουν όλοι οι δρόμοι δίκτυο ομβρίων ώστε τα σπίτια μας να είναι ασφαλή.

Η εικόνα της πόλης

Μια πόλη είναι ένα σύνολο από δομές και χαρακτηριστικά. Η εικόνα της για τον κάτοικο και τον επισκέπτη περνάει από πολλά επίπεδα με κοινό γνώμονα την άνετη και εύκολη διαβίωση. Στις ελληνικές πόλεις ένα γνωστό πρόβλημα είναι ότι, λόγω της ταχείας οικιστικής εξάπλωσης και της μη εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έργα, μεγάλες περιοχές δεν έχουν δίκτυο ομβρίων με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει το οδικό δίκτυο και ενίοτε το νερό να διεισδύει σε υπόγεια σπιτιών.

Τεχνική υποδομή

Μια μοντέρνα και ευνομούμενη πόλη έχει ένα μεγάλο πλήθος υποδομών για την αστική της ανάπτυξη και λειτουργία. Τα μεταφορικά συστήματα, οι πλατείες, οι χώροι πρασίνου, οι αθλητικοί χώροι, οι σχολικές μονάδες και πανεπιστήμια, το πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο, τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, οι αποχετεύσεις, η σήμανση και η σηματοδότηση, τα δημόσια κτίρια, οι πολεοδομικές παράμετροι και οι υποδομές υγείας είναι οι ρυθμιστές του αστικού περιβάλλοντος. Όλη η τεχνική υποδομή πρέπει να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε όλες οι παραπάνω λειτουργίες να είναι απρόσκοπτες και βιώσιμες σε πέρας δεκαετιών.

Πού πάει το νερό

Το νερό της βροχής κανονικά οδηγείται σε αγωγούς ομβρίων οι οποίοι έχουν φρεάτια με σχάρες σε διάφορα σημεία των οδών και καθοδηγούν το νερό προς τα ρέματα. Τα μπαζωμένα ρέματα και η πλήρης εγκατάλειψη του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στις πόλεις έχουν τραγικά αποτελέσματα σε έντονες βροχοπτώσεις. Έτσι λοιπόν δε νοείται το χτίσιμο κατοικιών ή άλλων κτιριακών υποδομών αν προηγουμένως δεν έχει σχεδιαστεί σωστά και υλοποιηθεί έγκαιρα το αστικό δομημένο περιβάλλον.

Πώς χτίζονται τα δίκτυα

Όλα τα παραπάνω ανήκουν στη θεωρία. Η πράξη έχει δείξει ότι αγνοούνται οι σχετικές προδιαγραφές και επεκτείνονται τα προάστια χωρίς κανένα σχεδιασμό. Αργοπορημένα, οι δημοτικές αρχές και οι υπηρεσίες της περιφέρειας κάνουν έναν μεγάλο αγώνα για να δημιουργήσουν τα απαιτούμενα δίκτυα. Οι αρμοδιότητες αλληλοεπικαλύπτονται, έτσι ενώ η περιφέρεια έχει τη θεσμική αρμοδιότητα, πολλοί δήμοι κάνουν συχνά έργα ομβρίων για να προλάβουν ολόκληρες συνοικίες από το να πλημμυρήσουν.

Για να γίνει το έργο

Τα έργα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα αλλά τραυματίζουν το οδόστρωμα που συχνά διαβρώνεται μετά τις εργασίες. Προαπαιτούμενο είναι η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης ώστε οι διατομές, τα μήκη και οι κλίσεις να είναι επαρκείς. Τα ετήσια τεχνικά προγράμματα των υπηρεσιών χωράνε λίγα μόνο έργα και οι πιστώσεις δεν αρκούν για θεαματικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση δε χάνετε τίποτα να κάνετε μια αίτηση στο δήμο σας και στην περιφέρεια για να εντάξει την οδό σας σε μελλοντική εργολαβία. Χωρίς πίεση και συνεννόηση με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, τα χρόνια θα περνάνε και η υποβάθμιση δε θα υποχωρεί. Βγάλτε φωτογραφίες, μιλήστε και με άλλους πολίτες και κάντε νόμιμες και ευγενικές ενέργειες για να έχετε σύντομα το δίκτυο ομβρίων που έπρεπε να είχε υλοποιηθεί από την παιδική σας ηλικία…

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…