Διδακτορικό: η απόφαση ζωής

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Η έρευνα είναι η κορωνίδα του ανθρώπινου πνεύματος και ένας τομέας που απορροφά πλέον πολλές επενδύσεις. Το διδακτορικό ανοίγει την είσοδο στον κόσμο της ανώτερης επιστήμης και εκπαιδεύει έναν επιστήμονα στο να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ερευνητικής πρόκλησης δημιουργώντας νέα γνώση και αξιόλογα προσωπικά και συλλογικά επιστημονικά επιτεύγματα.

Τι προϋποθέτει η εκπόνηση ενός διδακτορικού

Πριν κάνει κανείς μια αίτηση στην προκήρυξη ενός διδακτορικού προγράμματος πρέπει να έχει ήδη ένα πανεπιστημιακό πτυχίο με πολύ καλό ή άριστο βαθμό, να γνωρίζει οπωσδήποτε άριστα αγγλικά και να έχει ένα τουλάχιστον μεταπτυχιακό ιδανικά σε συναφή με το θέμα τομέα.

Καλό είναι κανείς να αναζητήσει και να διαβάσει δημοσιεύσεις από επιστημονικά περιοδικά για να κατανοήσει το ύφος, τη δομή και τις προδιαγραφές ενός επιστημονικού άρθρου.

Η εκπόνηση ενός διδακτορικού ξεκινά με μια καλή προεργασία που μπορεί να διαρκέσει πριν ή κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των διδακτορικών σπουδών προκειμένου να μελετηθεί εκτενώς η βιβλιογραφία και να εξαχθεί ένα πρωτότυπο θέμα έρευνας που να είναι στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του σπουδαστή και να χρήζει και της έγκρισης του επιβλέποντα καθηγητή.

Γι’αυτό αναγκαία προϋπόθεση είναι πριν κάνει κανείς την αίτηση εγγραφής να έχει συζητήσει με ένα μέλος Δ.Ε.Π. και να έχει καταλήξει σε έναν θεματικό άξονα, καθώς και στον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που εποπτεύει την πρόοδο και την ποιότητα της έρευνας.

Ο επιβλέπων έχει τον κύριο ρόλο ελέγχου της εκπόνησης της διατριβής, αλλά όπως θα σας πουν και οι κάτοχοι διδακτορικού ο σπουδαστής έχει στην πλάτη του όλο το βάρος της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας, της κατάστρωσης ενός αναλυτικού πλάνου έρευνας -που πλέον και στην Ελλάδα ζητείται στα δικαιολογητικά της αίτησης εγγραφής αλλά συχνά μεταβάλλεται στην πορεία- και στην πρόταση και διεκπεραίωση όλων των αναλύσεων, πειραμάτων ή και μαθηματικών μοντελοποιήσεων που θα δώσουν μετά από το λιγότερο τρία χρόνια ενασχόλησης το τελικό έργο της έρευνας (το κείμενο της διατριβής) το οποίο εξετάζεται σε επταμελή επιτροπή καθηγητών αφού προηγουμένως εγκριθεί από τον επιβλέποντα και την τριμελή επιτροπή.

Συνήθως απαιτείται και η κατάθεση επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του διδάκτορα. Επομένως, χρειάζεται προσήλωση, μελέτη, προσοχή στη λεπτομέρεια, άριστες δημόσιες σχέσεις με τον επιβλέποντα και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς, έφεση στο αντικείμενο του διδακτορικού και πιθανότατα θα χρειαστεί να προσφερθούν και επικουρικά καθήκοντα επιτήρησης, διδασκαλίας ή διόρθωσης γραπτών.

Τι ευκαιρίες δημιουργεί ένα διδακτορικό

Στην πραγματικότητα το διδακτορικό είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας τίτλος σπουδών. Αποτελεί τη σύνδεση της εργασίας με την έρευνα και πιστοποιεί την αποδεδειγμένη ικανότητα του διδάκτορα στο να δημιουργεί πρωτότυπη γνώση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και εξελίξεις στην επιστήμη του.

Έχει προ πολλού πάψει να είναι χρήσιμο και αναγκαίο μόνο για να εξελιχθεί κανείς ακαδημαϊκά, δηλαδή να διεκδικήσει μια θέση καθηγητή πανεπιστημίου. Πλέον είναι περιζήτητο και για έρευνα σε επιχειρήσεις, με κατεξοχήν παράδειγμα τον κλάδο της βιομηχανίας, αλλά και των startup εταιριών που διακρίνονται για την καινοτομία τους.

Επίσης το ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο το master το κάνει ξεχωριστό. Η μεγάλη του διαφορά άλλωστε είναι ότι δε μεταδίδει έτοιμες γνώσεις, όπως όλα τα άλλα πτυχία, αλλά καλλιεργεί το επιστημονικό αισθητήριο και προάγει τις δημιουργικές και παραγωγικές ικανότητες με συνέπεια να γίνεστε πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία καινοτομιών και στην πλήρως ανεξάρτητη επιστημονική εργασία.

Οι πρακτικά «άπειρες» βάσεις δεδομένων και κειμένων του διαδικτύου είναι ο πιο καλός και πολύτιμος «επιβλέποντας» σε όλη τη διαδικασία της έρευνας, αλλά και μετά στην εφαρμογή όλης αυτής της εμπειρίας είτε σε ένα ινστιτούτο/πανεπιστήμιο είτε σε μια επιχείρηση.

Γενικά δίνετε πολλά τα τρία με πέντε ή και παραπάνω έτη έρευνας, αλλά παίρνετε και πολλά περισσότερα από την τριβή με δύσκολα προβλήματα και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων ανάλυσης, σύνθεσης και παρουσίασης. Να μην έχετε αμφιβολία ότι θα γίνετε πιο καλοί επαγγελματίες και πιο έτοιμοι επιστήμονες και θα έχετε πιο προηγμένη αντίληψη σε κάθε μελλοντική σας δουλειά.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…