Διαταραχές του προφορικού λόγου

Συντάκτης: Πόπη Βασιλάκη, Υπ. Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εκτός από διαταραχές στον γραπτό λόγο, τα παιδιά αντιμετωπίζουν εξίσου συχνά και διαταραχές του προφορικού λόγου. Ας δούμε ποιες είναι αυτές.

Ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι της ειδικής εκπαίδευσης απασχολούν και καταλαμβάνουν οι γραπτές δυσκολίες στα παιδιά, εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι και οι διαταραχές του προφορικού λόγου, που ταλανίζουν ένα μεγάλο κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό που τις καθιστά πιο σημαντικές είναι οι ψυχολογικές προεκτάσεις που έχουν στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Καθώς ο λόγος είναι ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά την κοινωνικοποίηση του παιδιού και την ένταξη στο περιβάλλον του, γίνεται αντιληπτό ότι, αν δεν είναι ομαλός, υπάρχουν επιπτώσεις στις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά καθώς και στη σχολική του επίδοση.

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα είδη διαταραχών του προφορικού λόγου.

1, Αφασία ή δυσφασία

Είναι μια διαταραχή η οποία εμποδίζει την ομαλή εξέλιξη της γλώσσας, η οποία οφείλεται συνήθως σε εγκεφαλική βλάβη. Αυτό που την διακρίνει είναι η απώλεια ή η αναστολή της ανάπτυξης του λόγου, σε ηλικίες που θα έπρεπε να αναπτύσσεται με φυσιολογικό ρυθμό.

2. Ψευδισμός

Είναι η διαταραχή στην άρθρωση και την προφορά φθόγγων ή και συλλαβών (-οδι αντί ρόδι, καάβι αντί καράβι, -ακούλα αντί σακούλα, φαλάσι αντί φαράσι, ταυτοκίνητο αντί αυτοκίνητο). Είναι συνήθως παροδικό φαινόμενο της παιδικής ηλικίας και προέρχται από παραμόρφωση του σαγονιού ή κάποιο άλλο πρόβλημα στη στοματική κοιλότητα.

3. Δυσαρθρία

Είναι ο μη ξεκάθαρος λόγος με έλλειψη συντονισμού στην ομιλία. Αυτή η δυσχέρεια οφείλεται σε λανθασμένη λειτουργία των χειλιών, της γλώσσας και του σαγονιού. Επίσης συμβαίνει και σε περιπτώσεις που το παιδί είναι ταραγμένο ή βρίσκεται σε σύγχυση. Μπορεί να συμβεί κυρίως στην προσχολική ηλικία, καθώς το παιδί δεν έχει κατακτήσει ακόμη πλήρως τη γλωσσική ανάπτυξη.

4. Τραυλισμός

Είναι η πιο συχνή από τις διαταραχές λόγου σε συντριπτικό ποσοστό. Συνήθως στην παιδική ηλικία τα συμπτώματα είναι πιο ήπια και προχωρώντας στην ενηλικίωση μπορεί να γίνουν πιο εμφανή. Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, όμως, με την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση και ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος, εξαλείφει τα συμπτώματα μέχρι και το τέλος της σχολικής του ζωής. Στη διαταραχή αυτή ο ομιλητής «κολλάει» όσον αφορά την άρθρωσή του και κάποιες συλλαβές τις αναφέρει διπλές (επανάληψη φθόγγων ή τμημάτων λέξης, επανάληψη μονοσύλλαβων λέξεων, παρεμβολές).

5. Βατταρισμός

Είναι ο γρήγορος και συγκεχυμένος λόγος. Κάποιος μπορεί να μιλάει συνεχόμενα και βιαστικά, με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητός από τον περίγυρό του. Απαντάται σε παιδιά που δεν είναι ώριμα αναπτυξιακά ή δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τον λόγο τους και τον έλεγχο των κινήσεών τους.

6. Δυσπραξία

Πρόκειται για έναν συνδυασμό με δυσκολίες ή διαταραχές στον λόγο (απρόβλεπτη και ακατάληπτη ομιλία) και αισθήματα πόνου σε δραστηριότητες κίνησης.

7. Δυσφωνία

Η διαταραχή αυτή αφορά δυσκολίες στην εκφορά του λόγου, που μπορεί να προέρχονται από ψυχολογικά ή και άλλα αίτια. Πρόκειται για δυσχέρεια που οφείλεται στον λάρυγγα ή στις φωνητικές χορδές. Η φωνή που παράγεται είναι λαχανιασμένη, ψιθυριστή ή βραχνιασμένη..

Συντάκτης: Πόπη Βασιλάκη, Υπ. Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης

Influence:

Το βιογραφικό μου περιλαμβάνει σπουδές στην Ελληνική φιλολογία, μεταπτυχιακά στους τομείς της Ιστορίας και της Ειδικής Αγωγής…