Νέα διαδικτυακή πύλη για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε.

Συντάκτης: Flowmagazine

Μια νέα διαδικτυακή πύλη για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε., με τίτλο WE-gate, ξεκίνησε τη λειτουργία της.

Τι προσφέρει η WEgate

Ο ιστότοπος http://wegate.eu/ παρέχει πρόσβαση σε ουσιαστική πληροφόρηση και υποστήριξη στις γυναίκες που πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα, αναζητούν πηγές χρηματοδότησης, έχουν άμεση ανάγκη εξειδικευμένης συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης, προκειμένου να διοικήσουν με επιτυχία την επιχείρησή τους ή/και να διευρύνουν το πεδίο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και ενημέρωσης για σχετικές εκδηλώσεις, αλλά και για την εξελικτική πορεία κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής που άπτεται της επιχειρηματικότητας.

Η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι το απογοητευτικά χαμηλό ποσοστό της γυναικείας παρουσίας στο σύνολο του πληθυσμού των Κρατών-Μελών, που δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων. Αυτό το γεγονός ανάγει την πολυεπίπεδη υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε θεματική υψηλής προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα της Ευρώπης.

Τα εμπόδια στη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Οι γυναίκες επιχειρηματίες συναντούν χαρακτηριστικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια επιτυχημένη επιχείρηση. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο σε σύγκριση με τους άνδρες στην προσέλκυση κεφαλαίων, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε περισσότερο παραδοσιακούς τομείς και σπανιότερα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Ταυτόχρονα, βιώνουν καθημερινά τον αγώνα για τη συμφιλίωση οικογενειακής /προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…