Δημιουργία επιχείρησης – Λήψη Αρχικής Απόφασης

Συντάκτης: Αντώνης Φιλιππουπολίτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Το flowmagazine συνεχίζει τη σειρά άρθρων σχετικά με τη δυνατότητα των υποψήφιων επιχειρηματιών να υλοποιήσουν την επιχειρηματική ιδέα τους. Η «αρχική τεκμηρίωση της πρώτης απόφασης» αποτελεί το θέμα αυτού του ερωτηματολογίου.

Η λογική λέει ότι σε όλες τις ενέργειες υφίσταται ο νόμος της αιτιώδους συνά­φειας. Kάθε τεκταινόμενο, κάθε ενέργεια, σκέψη, απόφαση κ.τ.λ., είναι προϊόν κάποιων άλλων παραγόντων, και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι παράγοντες συνιστούν τα αίτια μιας ενέργειας και ότι κατανέμονται σε δύο κατηγορίες: στους υποκειμενικούς και στους αντικειμενικούς παράγοντες. Ο υποψήφιος/α επιχειρηματίας, οφείλει να είναι βέβαιος/η ότι οι παρά­γοντες που τελικώς θα τον/την στρέψουν προς την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αντικειμενικοί. Διαφορετικά: το μέλλον αόρατο! Δηλαδή, δεν είναι δυνατό να αποφασίσετε να γίνετε επιχειρηματίες από μια παρόρμηση όπωςπ.χ. από μιμητισμό ή για καταξίωση ή αυτοεπιβεβαίωση. Και ασφαλώς είναι δυνατόν το έναυσμα να προέρχεται από κάποια παρόρμηση. Οφείλετε όμως, πριν από τη λήψη της απόφασης, να την τεκμηριώσετε, βασιζόμενοι/ες πλέον σε αντικειμενικούς παράγοντες. ΣΩΣΤΗ ΑΡΧΗ συνεπάγεται σωστή πορεία και θετικά αποτελέσματα.

Όσο περισσότερες καταφατικές απαντήσεις δώσετε στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες για εμπεριστατωμένη λήψη της απόφασης για τη δημιουργία επιχείρησης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Θεωρείτε ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία είναι ευνοϊκή για το εγχείρημα σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

2. Διαθέτετε κάποια επιχειρηματική γνώση ως προς τη διοίκηση μιας επιχείρησης από προηγούμενη εργασιακή σας εμπειρία;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

3. Κρίνετε ως θετική την εικόνα του επιχειρηματικού κλάδου που σας ενδιαφέρει;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

4. Έχετε αναλύσει και επακριβώς τεκμηριώσει τα αίτια της πιο πάνω θεώρησης σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

5. Έχετε ασχοληθεί με το νομικό θέμα (μορφή επιχείρησης, καταστατικό);

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

6. Έχετε ασχοληθεί με τις διοικητικές προϋποθέσεις (άδειες, κ.τ.λ.);

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

7. Έχετε ασχοληθεί με τις φοροτεχνικές προϋποθέσεις (βιβλία, ασφαλι­στικά, κ.τ.λ.);

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

8. Έχετε διερευνήσει για ενδεχόμενα θεσμοθετημένα κίνητρα που να αφορούν στην περίπτωση σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

9. Σε περίπτωση που έχετε γνωστικά κενά (π.χ. στην παραγωγή) ή που δεν επαρκούν τα κεφάλαια σας, έχετε αξιολογήσει και αιτιολογημένως εκτιμήσει κάποια άτομα που θα δεχόσαστε ως συνεταίρους;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

10. Πιστεύετε ότι “πατάτε” γερά στα πόδια σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ!

Το τι λέει ο κόσμος δεν είναι συνήθως αντικειμενικό. Για μια αξιόπιστη λοιπόν τεκμηρίωση, πάντοτε προσφεύγουμε στην κατάλληλη πληροφοριακή πηγή και μόνο.

Συντάκτης: Αντώνης Φιλιππουπολίτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.