Επιχειρήσεις μειώνουν την εκπομπή CO2 στην Αττική

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος

Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο προσφέρουν επιχειρήσεις που συνεργάζονται για την μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Αττική. Πρόκειται για το πρώτο πράσινο επιχειρηματικό δίκτυο στην Ελλάδα με το όνομα Athens Green 360”.Ο τίτλος αυτός είναι συμβολικός της πρωτοβουλίας για στροφή 180 μοιρών περιβαλλοντικής πολιτικής στις επιχειρήσεις. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Β.Ε.Α., της Post Bank Green Institute και του Σκάι.

Κύριος στόχος του δικτύου είναι η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) τόνους στην περιοχή της Αττικής. Συγκεκριμένα επιθυμούν τη μείωση αποτυπώματος άνθρακα (Carbon Footprint),τη δημιουργία του πρώτου εθελοντικού συστήματος ανταλλαγής ρύπων στην Ελλάδα (Carbon Fund) και την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στην Αττική. Η ομάδα της Athens Green 360 αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες. Αυτοί μπορούν να επιληφθούν θεμάτων όπωςδιαχείριση περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων, διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, εμπορία και αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κ.α.

Όσον αφορά στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα πρόκειται για τη μείωση αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας. Για παράδειγμα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τις μετακινήσεις του προσωπικού, τη μεταφορά προμηθειών και εμπορευμάτων εκπέμπονται τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Πρακτικά αυτό γίνεται με τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα από εξειδικευμένους επιστήμονες της Athens Green και στη συνέχεια με την πρόταση μέτρων για τη μείωσή τους. Το σύστημα ανταλλαγής ρύπων με τη σειρά του είναι μια μέθοδος, κατά την οποία επιχειρήσεις αντισταθμίζουν τους ρύπους που παράγουν αγοράζοντας δικαιώματα εκπομπής από περιβαλλοντικά έργα (όπως έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες). Με τα έσοδα ανταλλαγής ρύπων το Athens Green 360 υλοποιεί περιβαλλοντικά έργα όπως δενδροφύτευση στην Αττική, αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων σε δημόσια κτήρια και δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία. Αξίζει να αναφέρουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ημερίδες του δικτύου αυτού που απευθύνονται σε όλα τα διοικητικά στρώματα μιας επιχείρησης. Τα προγράμματα αυτά εξειδικεύονται ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας και το στάδιο ανάπτυξής της σε σχέση με το περιβάλλον.

Σημαντικό είναι πως μετά τη συνδρομή στο δίκτυο αυτό δίνεται η δυνατότητα υπάλληλοι και στελέχη εταιρειών να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για θετικές περιβαλλοντικές ενέργειες. Ακόμα, παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω του newsletter του siteκαθώς επίσης δυνατότητα συμμετοχής των εταιρειών αυτών σε συνέδρια και σε βραβεύσεις.

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr