Δημιουργία Επιχείρησης – Καθορισμός του προϊόντος

Συντάκτης: Αντώνης Φιλιππουπολίτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα στην έναρξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης είναι ο ακριβής καθορισμός τους προϊόντος και η παραγώμενη ποσότητα του. Μέσω ενός ενδιαφέροντος ερωτηματολογίου μπορείτε να διαπιστώσετε κατά πόσο έχετε σκεφτεί αυτούς τους τομείς.

Πριν από κάθε απόφαση οφείλετε να μπορείτε να δώσετε σαφείς – ξεκάθαρες – σταράτες απαντήσεις στα δύο πρω­ταρχικά ερωτήματα:

Τι; και Πόσο;

Το ερώτημα “ΤΙ”, αναφέρεται στο απολύτως ακριβές αντικείμενο με το οποίο σκοπεύει να ασχοληθεί ο/η επίδοξος/η επιχειρηματίας. Με την έννοια ακρι­βές, εννοούμε ότι οφείλει να έχει καταλήξει σε κάποιο απόλυτα συγκεκριμένο προϊόν και όχι σε έναν κλάδο ή ομάδα προϊόντων. Συνεπώς η έννοια “παιχνί­δια” μόνη της δε μας λέει τίποτε. Ούτε ακόμη και η έννοια “επιτραπέζια παι­χνίδια”, διότι άλλα από αυτά είναι κατασκευασμένα από απλά υλικά (χαρτόνι, πλαστικό) και άλλα είναι σύνθετα προϊόντα ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Επίσης, είναι προφανές ότι μια απλή διαφοροποίηση του προϊόντος, ενδεχο­μένως διαφοροποιεί και το αγοραστικό κοινό προς το οποίο απευθύνεται.

Πρέπει λοιπόν, να έχετε καταλήξει στο συγκεκριμένο προϊόν για τρεις λόγους:

α. Επειδή επιθυμείτε να ασχοληθείτε με αυτό ακριβώς που η συγκεκριμένη α­γορά χρειάζεται.

β. Επειδή γνωρίζετε τις αναγκαίες πρώτες ύλες.

γ. Επειδή μπορείτε να εκτιμήσετε την κατάλληλη παραγωγική διαδικασία.

Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, αυτό το “ΤΙ“, μαζί με το “ΠΟΣΟ“, αυτές μόνο οι δύο λέξεις καθορίζουν τα πάντα. Και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εκτίμηση τους, δεδομένου ότι καθένα από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της επένδυσης προέρχεται από κάποιο ή κάποια και εξαρτάται με απόλυτη σχέση, ενώ αυτά τα δύο στοιχεία του “ΤΙ” και του “ΠΟ­ΣΟ”, θα προέρχονται από τις δικές σας εκτιμήσεις. Και ενώ το “ΤΊ” προσδιο­ρίζει τα ποιοτικά στοιχεία του προϊόντος, το “ΠΟΣΟ” προσδιορίζει τα αντί­στοιχα ποσοτικά, δηλαδή πόσες μονάδες του προϊόντος εκτιμάμε ότι θα παρασκευάζονται – κατασκευάζονται ετησίως και με πρόβλεψη 5ετίας. Τι σημαίνει αυτό; Εάν π.χ. το προϊ­όν μας αφορά σε κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα, πέραν των άλλων “ΤΙ” προσδιορίζει την ψυκτική ισχύ των εγκαταστάσεων και το “ΠΟΣΟ την αναγκαία παραγωγική δυναμικότητα.

Για τον προσδιορισμό των δύο αυτών στοιχείων, οφείλουμε να ενεργήσουμε μεθοδευμένα και όχι να βασιστούμε στις ενδεχομένως καλοπροαίρετες αλλά συνήθως υποκειμενικές απόψεις φίλων και γνωστών. Όσες λοιπόν περισσότερες καταφατικές απαντήσεις δώσετε στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες ορθής εκτίμησης των “ΤΙ” και “ΠΟΣΟ”.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εκτίμηση του “ΤΙ” και του “ΠΟΣΟ”

1. Εντοπίσατε κάποια μελέτη ή έρευνα σχετική με το σκοπούμενο αντικείμενο;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

2. Τι διαβάσατε;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

3. Συζητήσατε τη σκέψη σας με τον τραπεζίτη σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

4. Συμβουλευθήκατε την ετήσια επετηρίδα της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος);

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

5. Συμβουλευθήκατε την Επετηρίδα εισαγωγικού – εξαγωγικού εμπορίου της ΗΣΥΕ;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

6. Συζητήσατε το θέμα με αντίστοιχους/ες πωλητές/ριες (μεμονωμένα άτομα ή εμπόρους);

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

7. Συζητήσατε το θέμα με εμπόρους ή και εισαγωγείς αντιστοίχων πρώτων υλών;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

8. Βολιδοσκοπήσατε (με τρόπο βέβαια!) μελλοντικούς σας ανταγωνιστές /ριες;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

9. Συζητήσατε με χρήστες/ριες ή, κατά περίπτωση, με το καταναλωτικό κοινό του σκοπουμένου προϊόντος;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

10. Προσεγγίσατε κάποια σχετική “τράπεζα δεδομένων”;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

11. Παρατηρήσατε την εμπορική συμπεριφορά συμπληρωματικών ή ανταγωνιστικών προϊόντων;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

12. Προσεγγίσατε εργαζόμενους/ες στον κλάδο;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

13. Προσεγγίσατε εργαζόμενους/ες στον κλάδο;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

14. Έχετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία του σκοπουμένου προϊόντος σε άλλες χώρες;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

15. Συγκεντρώσατε στοιχεία από τον οικονομικό τύπο;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Συντάκτης: Αντώνης Φιλιππουπολίτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.