Business coaching vs. Business mentoring

Συντάκτης: Μαρία Καϊλάνη

Οι άνθρωποι φαίνεται πως εναλλάσσουν ελεύθερα τους όρους “business coaching” (καθοδηγητής επιχειρήσεων) και “business mentoring” (μέντορας/σύμβουλος επιχειρήσεων). Είναι πολύ εύκολο να υπάρξει σύγχυση σχετικά με τις διαφορές τoυ coaching και του mentoring. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες διακρίσεις.

Οι business coaches είναι πιο προσανατολισμένοι στην δράση καθώς μπορούν να βοηθήσουν και να διατυπώσουν τον τρόπο που θα γίνουν τα πράγματα. Ο ρόλος τους είναι κυρίως να διδάξουν νέες δεξιότητες ή να κάνουν αλλαγές, που θα βελτιώσουν και θα φέρουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων, από την άλλη, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Διακατέχονται συχνά από εμπειρία, έχουν χαράξει σταδιοδρομίες, έχουν “γευτεί” την επιτυχία και διοικούν επιχειρήσεις. Μεταδίδουν τις γνώσεις τους και καθοδηγούν τον επιχειρηματία με τις ιδέες τους βάσει της εμπειρίας χρόνων. Οι μέντορες συνιστώνται σε καιρό κρίσεων και μπορούν να σας παρέχουν καθοδήγηση ακόμα και έμπνευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προγράμματα mentoring μετριώνται σύμφωνα με την εμπιστοσύνη, τα λίγα λάθη, τις καλύτερες αποφάσεις και τη βελτιωμένη διοικητική ικανότητα. Από την άλλη τα προγράμματα coaching συνήθως μετριούνται σε άμεσα οφέλη όπως πωλήσεις, λιγότερα παράπονα και χαμηλότερο κόστος.

Αν και οι διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων δεν είναι σαφείς, μπορούμε να αναφέρουμε τις κυριότερες.

1. Το coaching εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα όπως η πιο αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης και η εκμάθηση του πως να σκέφτεστε στρατηγικά. Αυτό απαιτεί ένα ειδικό “προπονητή”, που είναι ικανός να καθοδηγεί πως μπορούν να αναπτυχθούν αυτές οι ικανότητες.

Το mentoring έιναι προσανατολισμένο στη σχέση. Επιδιώκει να παρέχει ένα ασφαλές

περιβάλλον όπου ο μέντορας μοιράζεται οποιαδήποτε θέματα επηρεάζουν τη δική του επαγγελματική και προσωπική επιτυχία. Αν και ο συγκεκριμένος τρόπος μάθησης ή οι ικανότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν βάση δημιουργίας της σχέσης, η προσοχή του στρέφεται πέρα από αυτά και περιλαμβάνει πράγματα όπως, ισορροπία ζωής/εργασίας, και το πως η προσωπική ζωή επηρεάζει την επαγγελματική.

2. Το coaching αναφέρεται συνήθως σε βραχυπρόθεσμη περίοδο. Ένας “προπονητής” μπορεί επιτυχημένα να καθοδηφήσει μία επιχείρηση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ίσως και για λίγες συνεδρίες. Το coaching διαρκεί μονάχα όσο υπάρχει ανάγκη και εξαρτάται από τον σκοπό.

Το mentoring είναι πάντα για μεγάλα διαστήματα. Για να είναι επιτυχημένο απαιτεί χρόνο στον οποίο οι δύο συνεργάτες θα μπορούν να μάθουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο ο μέντορας θα νίωθει ασφαλής στο να μοιράζεται θέματα που έχουν αντίκτυπο στην καριέρα του. Επιχυχημένη σχέση συμβουλευτικής διαρκεί τουλάχιστον 9 μήνες.

3. Το coaching είναι βασισμένο στις επιδόσεις. Ο σκοπός του είναι να βελτιώσει την επίδοση των ατόμων στην εργασία. Αυτό ίσως περιέχει είτε την ενίσχυση των υπαρχουσών δεξιοτήτων, είτε την απόκτηση καινούργιων. Όταν αποκτηθούν με επιτυχία οι δεξιότητες ο καθοδηγητής δεν είναι πλέον αναγκαίος.

Το mentoring αναφέρεται στην ανάπτυξη. Ο σκοπός του είναι να αναπτύξει το άτομο όχι μονάχα για την συγκεκριμένη δουλειά, αλλά και για το μέλλον. Αυτή η διάκριση διαφοροποιεί τον ρόλο του manager και με αυτό του μέντορα.

4. Το coaching δεν απαιτεί σχεδιασμό. Μπορεί να διεξαχθεί αμέσως πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Αν η εταιρεία παρέχει καθοδήγηση σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων τότε σίγουρα χρειάζεται εμπειρία, εργαλεία αξιολόγησης αλλά αυτό δεν απαιτεί κατ’ ανάγκη πολύ χρόνο για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα καθοδήγησης.

Το mentoring απαιτεί σχεδιασμό προκειμένου να καθοριστεί ο στρατηγικός σκοπός του.

5. Συχνά το coaching παρέχεται με ένα feedback στο άτομο που είναι υπεύθυνο γι αυτό, για τα πεδία στα οποία οι εργαζόμενοι χρειάζονται καθοδήγηση. Ο “προπονητής” χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για την διαδικασία του coaching.

Στην συμβουλευτική ο “μέντορας” συμμετέχει έμμεσα. Αν και μπορεί να παρέχει προτάσεις στον εργαζόμενο σχετικά με το πως μπορεί καλύτερα να επωφεληθεί, στην ουσία ο “μέντορας” δεν έχει καμία σύνδεση με τον εργαζόμενο. Αυτό βοηθάει να διατηρηθεί η ακεραιότητα στη σχέση τους.

Σε ποιές περιπτώσεις όμως είναι αναγκαίο το mentoring και σε ποιες το coaching;

Το coaching

– Όταν μία εταιρεία ψάχνει να αναπτύξει στους εργαζόμενους συγκεκριμένες ικανότητες, χρησιμοποιώντας τα εργαλέια διαχείρισης των επιδόσεων.

  • Όταν μία εταιρεία έχει μία σειρά από ταλαντούχους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν αντοποκρίνονται στις προσδοκίες.

  • Όταν μία εταιρεία εισάγει ένα καινούργιο σύστημα ή πρόγραμμα και απαιτείται προσαρμογή και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.

  • Όταν μία εταιρεία έχει μια μικρή ομάδα ατόμων που έχουν ανάγκη να αυξήσουν τις ικανότητες σε συγκεκριμένους τομείς.

  • Όταν ένα διευθυντικό στέλεχος χρειάζεται βοήθεια για την απόκτηση μίας νέας δεξιότητας ως πρόσθετη ευθύνη.

To mentoring

  • Όταν μία εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει τα διευθυντικά της στελέχη και τα ταλέντα της.

  • Όταν μία εταιρεία θέλι να αναπτύξει τους υπαλλήλους της να άρουν τους φραγμούς που εμποδίζουν την επιτυχία τους.

  • Όταν μία εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει περισσότερο τους εργαζόμενους που είναι συμπληρωματικοί με την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

  • ‘Οταν μία εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που υπάρχει σε νέους υπαλλήλους.

  • Όταν μία εταιρεία θέλει να δημιουργήσει ένα εργατικό δυναμικό που εξισορροπεί την επαγελματική και προσωπική ζωή.

Τα τελευταία χρόνια ως μέσο για την επιτυχία οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει και ακολουθούν και τις δύο μεθόδους προκειμένου να αναπτυχθούν και να γίνουν ακόμα καλύτερες και ανταγωνιστικότερες.

Συντάκτης: Μαρία Καϊλάνη,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.