Business Centers: όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε

Συντάκτης: Ελένη Παπαστεργίου

Μια νέα τάση κάνει την εμφάνισή της στον επιχειρηματικό κόσμο και δίνει ώθηση και τα απαραίτητα εργαλεία σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ο λόγος για τα «business centers». Συνομιλούμε με τον κ. Μάκη Ψυχούλα, υπεύθυνο του λειτουργικού πολυχώρου «Office Club» για να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς είναι και τι υπηρεσίες παρέχουν.

Αρκετοί από εμάς πολύ πιθανόν να έχουμε ακούσει ή συζητήσει με συνεργάτες μας για τα «business centers». Μια καινοτομία με κέντρο τον επιχειρηματικό κόσμο, που λειτουργεί ως επαγγελματική στέγη και προσφέρει διευκολύνσεις καθώς και εναλλακτικές, μοντέρνες λειτουργίες σε επαγγελματίες και εταιρείες. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται στην Ελλάδα; Τι είναι αυτό που αποτελεί το στοιχείο-κλειδί και κάνει τους συγκεκριμένους χώρους να ξεχωρίζουν; Αυτές και άλλες πολλές απορίες μάς λύνει, με την επαγγελματική γνώση που διαθέτει, ο κ. Μάκης Ψυχούλας, υπεύθυνος του λειτουργικού πολυχώρου «Office Club» που εδρεύει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι τα business centers αποτελούν τάση. Πού οφείλεται, πιστεύετε, αυτό;

«Είναι γεγονός ότι υπάρχει διεθνώς μια ολοένα αυξανόμενη δημιουργία business centers σε μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτή την τάση. Στους κυριότερους από αυτούς περιλαμβάνονται:

  • Η ευκολία που παρέχουν στην πρώτη εγκατάσταση ενός επαγγελματία. Του παρέχουν έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο σε οικονομικές all inclusive τιμές, απαλλάσσοντάς τον από το κόστος της αρχικής εγκατάστασης και από την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, κοινοχρήστων κ.λπ.

  • Οι συμβάσεις παραχώρησης χρήσης που γίνονται είναι κατά κανόνα βραχυχρόνια επαναλαμβανόμενες (back-to-back), έτσι ώστε να μην υπάρχει δέσμευση και να είναι εύκολη και άμεση η διακοπή τους, αν το εγχείρημα του επαγγελματία δεν έχει επιτυχία και χρειαστεί να διακόψει ή αν έχει γρήγορη επιτυχία και θελήσει να πάει σε μεγαλύτερο, δικό του χώρο.

  • Μέσα σε ένα business center μπορεί να στεγάζονται, σε γραφεία αποκλειστικής χρήσης, (serviced offices) και να χρησιμοποιούν τις κοινόχρηστες θέσεις εργασίας (coworking spaces) επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων. Μέσα από τη διάδραση που προσφέρει το περιβάλλον ενός τέτοιου center, προκύπτουν αρκετές φορές συνεργασίες, επωφελείς για όλα τα μέρη.

  • Αρκετές μεγάλες εταιρείες βρίσκουν αρκετά πιο οικονομικό το να στεγάζουν έναν ικανό αριθμό υπαλλήλων τους σε ένα business center, παρά να μισθώνουν ακριβά μεγάλα κτίρια με δεσμευτικά και μακροχρόνια συμβόλαια.

  • Επειδή, κατά κανόνα, τα business centers βρίσκονται στα πιο κεντρικά και εμπορικά σημεία των αστικών κέντρων, είναι μια καλή λύση για έναν νέο επαγγελματία να ξεκινήσει αποκτώντας οικονομικά μια ευπρόσωπη επαγγελματική έδρα»

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει σε μια εταιρεία ένα business center;

«Οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ένα business center είναι οι παρακάτω:

Γραφεία αποκλειστικής χρήσης (serviced offices)

Πλήρως επιπλωμένα γραφεία που μπορούν να στεγάσουν από έναν μόνο ελεύθερο επαγγελματία μέχρι μια πολυμελή ομάδα μιας start-up. Τα γραφεία αυτά κατά κανόνα είναι υψηλών αισθητικών προδιαγραφών και προσφέρονται για back-to-back βραχυχρόνια μίσθωση (που συνήθως ανανεώνεται ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο), σε all inclusive τιμές που περιλαμβάνουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα, καθαριότητα, WiFi και χρήση κοινόχρηστων χώρων.

Θέσεις εργασίας σε κοινόχρηστο χώρο (coworking spaces)

Παρέχεται η χρήση μιας θέσης εργασίας σε έναν open space κοινόχρηστο χώρο γραφείων. Συνήθως αυτή η θέση δεν είναι dedicated, αλλά λειτουργεί στη βάση first-come-first-served. H χρέωση εδώ είναι επίσης all inclusive, σαφώς πιο οικονομική από το αποκλειστικό γραφείο και ανανεώνεται κάθε μήνα. Αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής υπηρεσία μεταξύ των “digital nomads”, που είναι μια επίσης αναπτυσσόμενη τάση.

Αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms)

Αίθουσες κατάλληλα επιπλωμένες και εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα, για να φιλοξενήσουν επαγγελματικές συναντήσεις λίγων ή και πολλών ατόμων.

Αίθουσες σεμιναρίων (seminar rooms)

Αίθουσες επίσης κατάλληλα επιπλωμένες και εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα, για να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση, διαλέξεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις κ.λπ..

Φορολογικές έδρες (tax registered offices)

Ορισμένα business centers παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να δηλώσουν ορισμένους χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η εφορία ως φορολογική τους έδρα, με πολύ οικονομικούς και ευνοϊκούς όρους»

Πόσο διαδεδομένη είναι η λειτουργία ενός business center και πώς λειτουργεί το κομμάτι του ανταγωνισμού στη Θεσσαλονίκη;

«Ενώ στην Αθήνα τα business centers λειτουργούν και αναπτύσσονται εδώ και αρκετά χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι η διάδοση της “φιλοσοφίας” στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμη στα σπάργανα. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το Office Club, λειτουργεί μόνο άλλο ένα business center που παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών και άλλα 2-3 που προσφέρουν μερικές μόνο από τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες, όσο αυτή η “φιλοσοφία” διαχέεται και αποδεικνύεται ότι λειτουργεί προς όφελός τους στην πράξη.

Το Office Club υπήρξε πρωτοπόρο στον κλάδο του στη Θεσσαλονίκη. Στα 5 χρόνια της λειτουργίας του, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο brand name, με αποτέλεσμα να αποτελεί την πρώτη επιλογή επαγγελματιών που αναζητούν τέτοιου είδους υπηρεσίες»

Ποια η φιλοσοφία του Office Club;

«Το Office Club παρέχει προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις οικονομικές και λειτουργικές υπηρεσίες όσον αφορά την επαγγελματική τους στέγαση (αποκλειστικά γραφεία, θέσεις εργασίας, φορολογικές έδρες) και εξυπηρέτηση (αίθουσες συναντήσεων, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων). Η φιλοσοφία του είναι η προσφορά λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη, χωρίς δεσμεύσεις και με χρέωση μόνο για τη διάρκεια χρησιμοποίησης κάποιου χώρου»

Μέσω ποιων τρόπων διαδίδονται η δράση και το πλαίσιο λειτουργίας του Office Club στη Θεσσαλονίκη;

«Ο καλύτερος πρεσβευτής της χρησιμότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών που προσφέρει το Office Club είναι όλοι οι ευχαριστημένοι πελάτες του σ’ αυτά τα 5 χρόνια λειτουργίας του.

Ελεύθεροι επαγγελματίες που έκαναν χρήση μιας θέσης εργασίας, έφεραν συνεργάτες τους να δουλεύουν μαζί τους.

Start-ups που ξεκίνησαν με 2 θέσεις εργασίας και έφυγαν (με τις ευχές μας), γιατί μεγάλωσαν τόσο που δεν μπορούσαμε να στεγάσουμε όλους τους συνεργάτες τους, μίλησαν για εμάς με τα καλύτερα λόγια στη start-up κοινότητα, με αποτέλεσμα να θεωρούμαστε μια άριστη λύση για το ξεκίνημα ενός εγχειρήματος.

Το Office Club διαθέτει βέβαια κι ένα πολύ κατατοπιστικό site (officeclub.gr), στο οποίο παραπέμπεται κάποιος που θα κάνει οργανική έρευνα μέσω κάποιου browser για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρει»

Με τι χώρους είναι διαμορφωμένο το Office Club;

«Το Office Club διαθέτει τις υπηρεσίες του σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη.

Στις κεντρικές του εγκαταστάσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη (Θεμ. Σοφούλη 52), διαθέτει χώρους για κοινόχρηστες θέσεις εργασίας, ένα αποκλειστικό γραφείο, 2 αίθουσες συναντήσεων 4-8 ατόμων και 2 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων κατάλληλες για σεμινάρια, παρουσιάσεις, εργαστήρια και συναντήσεις πολλών ατόμων.

Όλοι οι χώροι είναι πλήρως επιπλωμένοι και διαθέτουν γρήγορο WiFi. Υπάρχει και κοινόχρηστος χώρος, όπου μπορεί κάποιος να κάνει ένα coffee ή lunch break (καφές και τσάι προσφέρονται δωρεάν).

Στο κέντρο (περιοχή πλατείας Ελευθερίας) και στη δυτική Θεσσαλονίκη (περιοχή ONE SALONICA), διαθέτει γραφεία αποκλειστικής χρήσης που μπορούν να στεγάσουν 1-20 άτομα σε all inclusive τιμές (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα, WiFi) είτε με κανονική επαγγελματική μίσθωση είτε με βραχυχρόνια επαναλαμβανόμενη μίσθωση»

Γιατί μια επιχείρηση να επιλέξει το Office Club;

«Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Office Club αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους, μεσίτες, συμβούλους, πωλητές, web developers κ.τ.λ.) που επιζητούν μια ευπρόσωπη και ευέλικτη από πλευράς χώρου, χρόνου και κόστους επαγγελματική έδρα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μπορούν να εργάζονται και να δέχονται τους συνεργάτες και τους πελάτες τους σε συναντήσεις.

Αφορούν, επίσης, και εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους πλήρως επιπλωμένους και εξοπλισμένους χώρους του για επαγγελματικές συναντήσεις και για εταιρικές παρουσιάσεις και σεμινάρια. Όλα τα παραπάνω προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, χωρίς να δεσμεύονται με μακροχρόνια και δαπανηρά μισθωτήρια ή συμβόλαια και αποφεύγοντας έξοδα εγγύησης, εγκατάστασης και κοινοχρήστων»

Mε ποιους χρηματικούς τρόπους είναι διαθέσιμες οι αίθουσες του Office Club για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες (ωριαία, ημερήσια χρέωση, μίσθωση-ενοικίαση);

Οι υπηρεσίες του Office Club παρέχονται στη χρονική βάση που εξυπηρετεί τον πελάτη! Αυτή μπορεί να είναι: ωριαία, ημερήσια, μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια. Σε κάθε περίπτωση, είναι επαναλαμβανόμενες (back-to-back) και ο πελάτης δεν έχει καμία δέσμευση ή υποχρέωση μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας περιόδου για παραχώρηση και χρήση του χώρου.

Για το όφελος που προκύπτει από μια τέτοιου είδους μίσθωση, θα αναφέρουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα: πελάτες που είχαν μηνιαίες συμβάσεις μαζί μας είτε για γραφεία αποκλειστικής χρήσης είτε για κοινόχρηστες θέσεις εργασίας, που έληγαν στις 31/03, δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις τους για τον Απρίλιο, λόγω της καραντίνας που επιβλήθηκε. Μέχρι να επιστρέψουν –με το καλό– στις θέσεις τους, δεν θα υπάρξει φυσικά καμια χρέωση από μέρους μας. Πατάμε ουσιαστικά ένα «pause» στη συνεργασία μας και θα ξαναπατήσουμε το «play» τη μέρα που θα ξαναχρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας»

Συντάκτης: Ελένη Παπαστεργίου,

Influence:

Είμαι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σπουδάστρια του τμήματος ‘Δημοσιογραφίας-Συντακτών και Ρεπόρτερ’…