Ποδήλατο : Xθές και σήμερα

Συντάκτης: Flowmagazine

  • 1885: Έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο
  • 1890: Ιδρύεται η Διεθνής Ποδηλατική Ομοσπονδία
  • 1980: Γύρος του πλανήτη, για πρώτη φο­ρά, από το ζευγάρι των Γάλλων Φρανσουάζ και Κλοη Ερβέ. Κράτησε 14 χρόνια!
  • Μεταπολεμικά: Το πιο συνηθισμένο, φτηνό και προσιτό μέσο μεταφοράς στην Ελλάδα.
  • Ποδηλατοπορείες διοργανώνονται από πολλούς φορείς πανελλαδικά: Η τε­λευταία έγινε στην Αθήνα και σε άλλες 21 πόλεις στις 6 Απριλίου, με βασικό αίτημα να επιτρέπονται τα ποδήλατα στους χώ­ρους του μετρό.
  • 8 ΜΚΟ με τη συμμετοχή της Γραμματεί­ας Νέας Γενιάς οργανώνουν ποδηλατι­κούς γύρους σε διάφορες πόλεις. Έχει ε­πίσης συσταθεί Δίκτυο Πόλεων για το Ποδήλατο, με τη συμμετοχή 45 φορέων. Οι Σύλλογοι Ποδηλατών είναι πάρα πολ­λοί (Οι φίλοι του ποδηλάτου, Ποδηλά-τρεις κ.ά.).
  • Το 1% του ελληνικού πληθυσμού χρησι­μοποιεί σήμερα ποδήλατο (στις άλλες ευ­ρωπαϊκές πόλεις το ποσοστό ξεπερνάει το 27%, με πρωταθλήτρια την Ολλανδία ό­που το 40% της κυκλοφορίας γίνεται με ποδήλατα – στο Αμστερνταμ κυκλοφο­ρούν και ποδήλατα ταΣί).
  • Συνθήματα: «Πράσινο στο ποδήλατο -κόκκινο στο αυτοκίνητο», «Αυτό είναι σωστό! Ποδήλατα στους δρόμους! Σε τρένα! Σε μετρό». «Είμαι γάιδαρος» – αυ­τοκόλλητο για τα παρκαρισμένα σε πεζο­δρόμια IX, από εξορμήσεις ποδηλατών.·


Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…