Αυτονόμηση κεντρικής θέρμανσης- Όλες οι πληροφορίες

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Η θέρμανση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για κάθε σπίτι καθώς μας προσφέρει θαλπωρή και υγεία το χειμώνα. Πολλές παλιές πολυκατοικίες έχουν ακόμη κεντρική θέρμανση στερώντας από τους ενοίκους τη δυνατότητα της αυτονομίας. Υπάρχει όμως τεχνική λύση για να γίνει το σύστημα θέρμανσης αυτόνομο, χωρίς καμία παρέμβαση στο λέβητα ή στις σωληνώσεις.

Το παλαιό σύστημα θέρμανσης

Για πολλές δεκαετίες η κεντρική θέρμανση ήταν η συνήθης προδιαγραφή για τα κτίρια. Η είσοδος νέων τεχνολογιών έφερε την αυτονομία και το θερμοστάτη που φυσικά πλέον είναι αυτονόητο χαρακτηριστικό των νεόδμητων κατοικιών. Έτσι λοιπόν πολλές πολυκατοικίες στις ελληνικές πόλεις δεν έχουν προλάβει την αλλαγή αυτή και η θέρμανση λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες χωρίς να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές ανά διαμέρισμα.

Η τεχνολογία αυτονόμησης

Εφόσον θέλετε, μπορείτε να μετατρέψετε τη θέρμανση σε αυτόνομη. Αυτό τεχνικά είναι δυνατόν με σχετικά απλές παρεμβάσεις. Κατ’αρχάς τοποθετείται μια βαλβίδα σε κάθε θερμαντικό σώμα. Από κάθε βαλβίδα ξεκινάει ένα καλώδιο που φτάνει περνώντας μέσα από τα δωμάτια στο θερμοστάτη όπου τον τοποθετήσετε. Ο θερμοστάτης ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου ενεργοποιεί ή όχι το άνοιγμα των βαλβίδων. Έτσι όταν πέφτει η θερμοκρασία δουλεύουν όλα τα σώματα και θερμαίνεται στο σπίτι. Στο λεβητοστάσιο η μόνη πρόνοια είναι να υπάρχει μοντέρνος καυστήρας που να αντέχει σε συχνή λειτουργία.

Τα υπέρ και τα κατά

Πρόκειται για μη διαδεδομένη μέθοδο και χρειάζεται εξαντλητική αναζήτηση στο διαδίκτυο για να βρείτε σχετικό επαγγελματία. Λειτουργεί εύκολα πρακτικά, όμως χρειάζεται τακτική συντήρηση και επιθεώρηση στα σώματα χωρίς να μπαίνει κανείς στον πειρασμό να πειράξει τα καλώδια ή τις βαλβίδες. Σε μερικές περιπτώσεις εμφανίστηκε απορρύθμιση των βαλβίδων που συνήθως αποδίδεται σε κακή χρήση. Οι εγκαταστάτες που εφαρμόζουν αυτή την πρωτότυπη τεχνολογία δε δίνουν συνήθως κάποια εγγύηση.

Το κόστος

Το κόστος είναι προσιτό αλλά όχι αμελητέο. Το ζήτημα είναι ο χρόνος ζωής και η αξιοπιστία της τεχνικής παρέμβασης. Είναι εξαιρετική λύση αλλά αν χαλάσει αναστατώνεται όλη η πολυκατοικία και οι κοινόχρηστες δαπάνες φεύγουν εκτός ελέγχου. 

Οι άλλες λύσεις

Αν δε θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας με την μετατροπή της κεντρικής θέρμανσης σε αυτόνομη, μπορείτε να καταφύγετε σε πιο δοκιμασμένες λύσεις όπως είναι ο ατομικός λέβητας φυσικού αερίου που στις μέρες μας είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, όμως απαιτεί την κατασκευή νέων σωληνώσεων μέσα στο σπίτι. Γενικά καλό είναι να ψάχνετε τις εναλλακτικές επιλογές και να συζητάτε με εξειδικευμένες εταιρίες. Οι ευρεσιτεχνίες συναρπάζουν αλλά καμιά φορά οδηγούν σε άσχημα αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση το θετικό είναι ότι πάντα υπάρχουν έστω και προσωρινές ή διαφορετικές λύσεις και καλό είναι να τις γνωρίζουμε για να μην καταφεύγουμε σε παγιωμένες πρακτικές ειδικά τώρα που οι τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευτεί. Ακόμη και η χρήση ηλεκτρικών σωμάτων ή κλιματιστικών με σχετική φειδώ σε σπίτια με καλές μονώσεις ή αρκετή πρόσπτωση ηλιακού φωτός μπορεί να είναι ένας ακόμη τρόπος αυτονόμησης.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…