Άτυπες μορφές ανακύκλωσης

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Άτυπες μορφές ανακύκλωσηςΣύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) πέρα από την ανακύκλωση όπως γίνεται μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα συστήματα, υπάρχουν και άλλα υλικά αποβλήτων, για τα οποία προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ανακύκλωσής τους. Τα υλικά αυτά είναι τα υφάσματα, τα τηγανέλαια, τα σαπούνια και τα βιοαποδομήσιμα ή αλλιώς κομποστοποιήσιμα υλικά. Τι μπορείς, όμως, να κάνεις;

Υφάσματα: Τα παλιά ρούχα, τα παπούτσια και κάθε άλλο ύφασμα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα, μπορείτε να προσφέρετε σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα αστέγων κλπ. Κατά αυτόν τον τρόπο στηρίζετε ευπαθείς κατηγορίες πολιτών αντί να απορρίπτονται ως απόβλητα. Μια επιπλέον επιλογή είναι η πώλησή τους σε καταστήματα second hand, τα οποία παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση τον τελευταίο καιρό.

Παράλληλα, τα φθαρμένα ρούχα ομοίως μπορούν να συλλεχθούν και να ανακυκλωθούν. Από την ανακύκλωσή τους φτιάχνονται γεμίσματα για καθίσματα αυτοκινήτων, φόρμες εργασίας και υλικό για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η ανακύκλωση των παλιών τζιν για παράδειγμα, δίνει πρώτη ύλη για μονωτικό υλικό σε κατασκευές σπιτιών στο εξωτερικό. Στη χώρα μας ο Δήμος Βόλου ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ανακύκλωση ρούχων και παπουτσιών, ενώ αντίστοιχες ενέργειες θα ξεκινήσουν και από ιδιωτικές εταιρείες ρούχων και παπουτσιών.

Άτυπες μορφές ανακύκλωσηςΤηγανέλαια: Τα λίπη από το μαγείρεμα κυρίως καταλήγουν στον νεροχύτη, πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή τους συσσώρευση στις σωληνώσεις αποχετεύσεων. Αντί αυτού, τα τηγανέλαια μπορούν να ανακυκλωθούν σε βιοκαύσιμα και να χρησιμοποιηθούν, αντί των ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξή τους και μειώνοντας τις εισαγωγές καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό το όφελος είναι διπλό, για τα νοικοκυριά και το περιβάλλον.

Μάλιστα, στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση τηγανελαίων. Τα τηγανέλαια που συλλέγονται, αποστέλλονται σε βιομηχανίες καυσίμων, και μετατρέπονται σε βιοντίζελ.

Σαπούνια: Μια άλλη περίπτωση άτυπης ανακύκλωσης είναι η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων σαπουνιών. Αναφέρεται ενδεικτικά η Α.μΚ.Ε. “ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ – CLEAN HANDS“, μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με στόχο την καταπολέμηση της έλλειψης βασικών ειδών ατομικής υγιεινής και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, η εταιρεία συλλέγει υπολείμματα σαπουνιών, τα οποία μετατρέπονται σε ανακυκλωμένα προϊόντα υγιεινής έτοιμα για χρήση και διανέμονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Όπως αβίαστα προκύπτει, πέραν της ανθρωπιστικής συμβολής στη βελτίωση της υγείας και υγιεινής, η δραστηριότητα της ΑΜΚΕ είναι μια σοβαρότατη ενέργεια περιβαλλοντικής προστασίας. Μειώνεται ο όγκος των αστικών απορριμμάτων και αξιοποιούνται 100% ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα σαπούνια, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στις χωματερές επηρεάζοντας μακροχρόνια το υπέδαφος και το οικοσύστημα.

Βιοαποδομήσιμα υλικά: Πρόκειται για τα οργανικά υλικά τα οποία αποδομούνται σταδιακά από μικροοργανισμούς που υπάρχουν στη φύση. Η Ε.Ε. υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να μειώσουν τα βιοαποδομήσιμα υλικά που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, και για την Ελλάδα οι υποχρεώσεις αφορούν τη μείωση των υλικών αυτών, στο 35% της ποσότητας του 1995 μέχρι το 2020.

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Influence:

Η Σάννα Νάνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1983. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…