Αποτύπωση του κτιρίου: βήμα 1ο

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Κάθε κατασκευή είναι μια μεμονωμένη περίπτωση και απεικονίζεται με ένα μοναδικό σχέδιο. Η αποτύπωση του κτιρίου αποσκοπεί στη μελέτη των διαστάσεων, των υλικών του και των εξωτερικών στρώσεων, προκειμένου να ελεγχθεί το κτίριο πολεοδομικά και τεχνικά. Ας δούμε πιο αναλυτικά τι σημαίνει αποτύπωση!

Η διαδικασία

Η αποτύπωση είναι απαραίτητη για κάθε ακίνητο και υποχρεωτικό μέρος οποιασδήποτε μελέτης μηχανικού. Απαιτείται η ανάγνωση των σχεδίων της άδειας οικοδομής και η επιτόπου μέτρηση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων, ενώ συνοδεύεται από φωτογραφική τεκμηρίωση. Η πλήρης αποτύπωση είναι εξειδικευμένη δουλειά που αμείβεται. Ωστόσο, αν πιάνει το χέρι σας, μπορείτε κι εσείς να κάνετε κάποιες μετρήσεις στο σπίτι σας για να διαπιστώσετε, για παράδειγμα, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες που αγνοείτε.

Το περίγραμμα και ο περιβάλλων χώρος

Το πρώτο βήμα είναι η εξακρίβωση του περιγράμματος του κτίσματος τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά. Οι οικοδομικοί κανονισμοί έχουν κανόνες και απαγορεύσεις που κάθε ιδιοκτήτης καλείται να γνωρίζει. Αν οι εξωτερικές διαστάσεις είναι σύμφωνες με την άδεια οικοδομής, τότε αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες αυθαιρεσίες. Από εκεί και πέρα, ο περιβάλλων χώρος (π.χ. αυλή ή κοινόχρηστοι χώροι) διέπεται εξίσου από πολεοδομικούς κανονισμούς και πρέπει να ελέγχεται εξονυχιστικά (ακόμη και αν αφορά σε παραπάνω από έναν ιδιοκτήτες). Πάνω από ενάμιση εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν υποβάλει αίτηση για ρύθμιση αυθαιρέτων. Αρκετοί από αυτούς πιθανώς δε γνώριζαν με ακρίβεια- ή και καθόλου- τις παραβάσεις της νομοθεσίας. Άρα, αυτές οι «λεπτομέρειες» έχουν μεγάλη αξία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η σημασία της ενίσχυσης των κτιρίων


Αποτύπωση του κτιρίου: βήμα 1ο

Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η αποτύπωση των εσωτερικών χώρων σε ορθογώνιες διαστάσεις, ύψη και εμβαδά. Υπάρχουν, βέβαια, κι άλλες πολεοδομικές παράμετροι, που συνήθως απασχολούν αποκλειστικά τους μηχανικούς. Μια σωστή αποτύπωση δείχνει τι συμβαίνει με το κτίριο και αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Ενδεικτικά, διαφορικές καθιζήσεις από σεισμούς μπορεί να έχουν μεταβάλει τη θέση της τοιχοποιίας ή και τα απόλυτα ύψη των δαπέδων. Για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης καταγράφονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα ανοίγματα και τα είδη των κουφωμάτων. Επομένως, οι αποτυπώσεις είναι εργαλείο δουλειάς για κάθε παρέμβαση στο κτίριο ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Τα τεχνικά θέματα

Τα θέματα τεχνικής φύσεως που ενδέχεται να προκύψουν ποικίλλουν. Βλάβες σε μονώσεις ή στα φέροντα στοιχεία επισημαίνονται, ως επί το πλείστον, σε μια προσεγμένη αποτύπωση. Υγρασίες, κακή θερμική συμπεριφορά, ξεφτίσματα του χρώματος ή του σοβά, κατεστραμμένα δομικά στοιχεία, ζημιές στη στέγη και αποκολλήσεις πλακιδίων ενδέχεται, επίσης, να εντοπιστούν. Συνίσταται αυτές οι «αδυναμίες» να φαίνονται στην κάτοψη προκειμένου να «καταγραφούν» ως «αρχείο». Έτσι, θα μελετηθούν, δυνητικά, σε μεταγενέστερο χρόνο, αν δε λυθεί το πρόβλημα άμεσα.

Οι δυνατότητες

Τα σχέδια της αποτύπωσης είναι η βάση μελέτης για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς και διακοσμητές. Τα προγράμματα υπολογιστή δίνουν διευρυμένες δυνατότητες εισάγοντας την έξυπνη μοντελοποίηση με βάσεις δεδομένων και τρισδιάστατη σχεδίαση. Έτσι, μια μετρητική διεργασία μετατρέπεται σε μελετητικό καμβά με απέραντες δυνατότητες. Στο μέλλον, χάρη και στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, κάθε κτίσμα θα έχει ένα συνεχώς αναθεωρούμενο μοντέλο με όλες τις κρίσιμες τεχνικές πληροφορίες. Θα «επιτρέπονται», συνεπώς, καινοτόμες προτάσεις και προηγμένες λύσεις με εξειδικευμένες μεθόδους.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…