Απειλούνται οι θέσεις εργασίας από τις νέες τεχνολογίες;

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Απειλούνται οι θέσεις εργασίας από τις νέες τεχνολογίες;Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε στο άμεσο μέλλον οι νέες επιστήμες που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, κυρίως αυτές που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν αναπτυχθεί τόσο, ούτως ώστε να είναι πλέον σε θέση να αντικαθιστούν τους ανθρώπους.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξήχθη στο Νταβός τον προηγούμενο μήνα, δημοσίευσε μία ανάλυση, σύμφωνα με την οποία θα απωλεσθούν 5,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ταυτοχρόνως, οι νέες αυτές επιστήμες θα απαιτούν 2 εκατομμύρια περίπου νέο προσωπικό μέχρι το 2020. Η ανάλυση αυτή έχει σε 15 από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που αντιπροσωπεύουν το 65% το παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.

Η έρευνα ουσιαστικά επισημαίνει τις προκλήσεις που επιφέρει η είσοδος νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας, λόγω της περαιτέρω αυτοματοποίησης των διαδικασιών σε πολλούς τομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας έχει προβλέψει πως μέχρι το 2020 θα έχει αυξηθεί ο παγκόσμιος αριθμός ανέργων κατά 11 εκατομμύρια.

Οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως γραφειοκρατικούς και διοικητικούςτομείς, αλλά και τον κατασκευαστικό κλάδο, αν λάβει κανείς υπόψιν τις εκτυπώσεις 3D, τη νανοτεχνολογία και την ρομποτική. Κατ’ επέκταση, αυτό επηρεάζει επιστήμες όπως η ιατρική, αλλά και τα χρηματοοικονομικά και τα περιβαλλοντολογικά επαγγέλματα. Στον αντίποδα, η ανάλυση καταλήγει πως η απώλεια low skill θέσεων εργασίας θα αντισταθμιστεί από τη ζήτηση για προσωπικό υψηλής κατάρτισης, κυρίως αναλυτών.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…