Αναζητώ ξενόγλωσσο καθηγητή. Πώς διαλέγω;

Συντάκτης: Μαρίνα Σίσκου

Όσον αφορά την παιδεία και τη συστηματική ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών, οι γονείς ίσως συλλάβουν τον εαυτό τους να είναι υπερβολικά επιφυλακτικοί στην επιλογή του κατάλληλου ξενόγλωσσου καθηγητή.

Κρίνοντας από την απέναντι πλευρά, εκείνη της καθηγήτριας, βρίσκω την τάση αυτή του γονέα πολύ λογική. Οι γονείς έχουν στο νου τους πολλά ζητήματα να τους ανησυχούν σε σχέση με την επιλογή του ξενόγλωσσου καθηγητή, συχνά μάλιστα διστάζουν να εκφράσουν τα μισά από αυτά. Αυτό εξηγείται γιατί, ναι μεν, σα γονιός έχει κανείς στο νου του την παροχή μίας πολύ συγκεκριμένης υπηρεσίας: τη διδασκαλία, για παράδειγμα της Αγγλικής, ή της Ιταλικής Γλώσσας. Στην μακρόπνοη, όμως πράξη, η παροχή της υπηρεσίας αυτής, νομοτελειακά αποδεικνύεται πολύ ευρύτερη και περίπλοκη.

Αυτόματα λοιπόν, αυξάνουν και οι προσδοκίες: Θέλω έναν ξενόγλωσσο καθηγητή και έναν παιδαγωγό.  Και εφόσον  ο λόγος γίνεται για ένα συγκεκριμένο μαθητή, ήτοι το παιδί μου, θα ήταν σοφό ο παιδαγωγός αυτός να έχει την προσωπικότητα η οποία θα υποβοηθά την εξέλιξη και την ελεύθερη έκφραση του παιδιού μου. Ζητώ λοιπόν αυτόματα και έναν σοβαρό άνθρωπο.

Η ζήτηση του επαγγέλματος των καθηγητών ξένων γλωσσών είναι τεράστια, πράγμα που καθιστά την ορθή επιλογή ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Ποία είναι τα σωστά προσόντα του ξενόγλωσσου καθηγητή; Να αναζητήσω στις αγγελίες ή να εμπιστευθώ κάποιον γνωστό μου; Σε όλα τα ερωτήματα αυτά η μεγαλύτερη αγωνία βρίσκεται στο πού θα είναι το μικρότερο ρίσκο.  Και το μεγαλύτερο ρίσκο είναι ο λάθος χειρισμός της προσωπικότητας του μαθητή, μαζί με την κακή πρακτική της διαδικασίας της μάθησης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθώ σε μία ιδιαιτερότητα του κλάδου των καθηγητών της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης:

Λόγω της σχετικά νεοσύστατης ύπαρξης των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών – το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1951, καθώς και λόγω της σπανιότητας των τιτλούχων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας κατά το παρελθόν, δικαίωμα διδασκαλίας της Γλώσσας έχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έτυχε να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων.

Αναζητώ ξενόγλωσσο καθηγητή. Πώς διαλέγω;

Κάτι που δεν είναι γενικότερα γνωστό είναι η διχοτόμηση των επαγγελματιών του κλάδου μας σε «πτυχιούχος» και «μη πτυχιούχους». Η προσωπική εκτίμηση όσον αφορά το  συγκεκριμένο ζήτημα είναι η εξής: εξαρτάται. Συνιστώ να μην παρασυρόμαστε από τους χαρακτηρισμούς, αμελώντας να εξετάσουμε την περίπτωση του ανθρώπου. Φυσικά, ο κάθε γονέας διατηρεί το δικαίωμα να έχει τις υψηλότερες προσδοκίες σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να επιζητά αποκλειστικά αυτή.

Πέρα από τα τυπικά προσόντα, κρίνω πως η επιλογή του καθηγητή είναι μία επιλογή ανάλογη κάθε άλλης σημαντικής επιλογής σε σχέση με το παιδί μας: ακούμε το ένστικτό μας. Είναι εκείνη η στιγμούλα που παύει η απαρίθμηση των τίτλων και της προϋπηρεσίας και ακούγεται το ένστικτο: θα μπορώ να τον/ την εμπιστεύομαι; Θα αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του παιδιού; Θα είναι συνεπής; Θα είναι συστηματική και μεταδοτική;

Θα μάθει, στο τέλος το παιδί τη γλώσσα, στο μέγιστο των δυνατοτήτων του/της με τρόπο ομαλό και ευχάριστο;

Μπροστά σε αυτή τη στιγμιαία και ενστικτώδη απόφαση του γονέα, κρίνω λίγα τα  ικανά να αντιπαραβάλλω.

Επιγραμματικά, ωστόσο, ο ιδανικός υποψήφιος οφείλει:

  • Να προσκομίσει τα δικαιολογητικά (τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία, βιογραφικό σημείωμα, σεμινάρια) τα οποία εσείς, ως επίδοξος εργοδότης του δικαιούστε να έχετε στα χέρια σας.
  • Να έχει επαγγελματική παρουσία (το προδιαγραφόμενο dress code για τους καθηγητές ξένων γλωσσών είναι το business casual).
  • Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα και διαλλακτικότητα, να σας απαντά σε κάθε τυχόν απορία.
  • Να είναι σαφής σε σχέση με τον τρόπο και το ποσόν της αμοιβής.
  • Να είναι συνεπής ως προς την ώρα του.
  • Να είναι εγγεγραμμένος σε κάποιον σύλλογο (για λόγους καταγραφής και απόδειξης των οικονομικών συναλλαγών σας) ή, εναλλακτικά να είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο ταμείο.
  • Να πραγματοποιήσει μία δοκιμαστική συνεδρία με το παιδί, το οποίο στη συνέχεια θα σας εκφράσει τις εντυπώσεις και τις επιθυμίες του.
  • Να επιδείξει διάθεση για διαρκή και πλήρη σας ενημέρωση.

Συντάκτης: Μαρίνα Σίσκου,

Influence:

Σπούδασα Αγγλική Φιλολογία και εργάζομαι ως εκπαιδευτικός, μεταφράστρια και επιμελήτρια κειμένων…