Ανακυκλώστε σωστά

Συντάκτης: Flowmagazine

Έχουµε την καλή συνήθεια της ανακύκλωσης των συσκευασιών. Πόσοι όµως είµαστε σίγουροι ότι ανακυκλώνουµε µε το σωστό τρόπο;

Γνωρίζουµε ότι το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και το αλουµίνιο πρέπει να τοποθετούνται στους µπλε κάδους που προορίζονται για την ανακύκλωση συσκευασιών. Πολλοί από εµάς επίσης γνωρίζουµε ότι πρέπει να αδειάζουµε τις συσκευασίες, να συµπιέζουµε όσες συσκευασίες µπορούµε και να διπλώνουµε τα χαρτόκουτα πριν τα αφήσουµε στον κάδο. Κάποιες επιπλέον πληροφορίες όµως µας είναι απαραίτητες.

Είναι όλα τα πλαστικά ανακυκλώσιµα;
Τα πλαστικά υλικά συσκευασίας που µπορούν να ανακυκλωθούν είναι οι φιάλες PET, οι φιάλες HDPΕ (ή PEHD), καθώς και λοιπά πλαστικά PP/PS και πλαστικό φιλµ (στις περισσότερες συσκευασίες υπάρχει η αντίστοιχη σήµανση). Τα παραπάνω, αφού διαχωριστούν, δεµατοποιούνται ανά κατηγορία και προωθούνται για περαιτέρω επεξεργασία ώστε να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Το απλό χαρτί ανακυκλώνεται ευκολότερα από το «αναµεµειγµένο» µε άλλα υλικά; Οι χάρτινες συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές για να ανακυκλωθούν;
Όσο πιο διαχωρισµένη από επιµέρους υλικά είναι µια συσκευασία τόσο πιο εύκολο γίνεται το έργο της ανακύκλωσης. Οι χάρτινες συσκευασίες όπως και οι υπόλοιπες (από πλαστικό, αλουµίνιο, λευκοσίδηρο και γυαλί) πρέπει να απορρίπτονται στους µπλε κάδους καθαρές από υπολείµµατα και όσο γίνεται πιο συµπιεσµένες ή διπλωµένες.

Οι µεταλλικές συσκευασίες είναι όλες το ίδιο ανακυκλώσιµες;
Στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών απορρίπτουµε µόνο τις µεταλλικές συσκευασίες από αλουµίνιο και από λευκοσίδηρο.

Είναι όλα τα είδη γυαλιού ανακυκλώσιµα (π.χ. το pyrex);
Όλες οι γυάλινες συσκευασίες (φιάλες και δοχεία) είναι αξιοποιήσιµες και πρέπει να ανακυκλώνονται. Προσέχουµε µόνο όταν τις αφήνουµε στους κάδους να είναι καθαρές από υπολείµµατα και το γυαλί να µην είναι θρυµµατισµένο, καθώς αυτό δυσχεραίνει τη διαλογή και την ανάκτησή του.

Από τις παραπάνω κατηγορίες υλικών, ποια είναι η πιο εύκολα ανακυκλώσιµη;
Πιο εύκολα ανακυκλώνονται τα µέταλλα, καθώς τα υπόλοιπα υλικά χρειάζονται µεγαλύτερη επεξεργασία ή/και εξειδίκευση προκειµένου να παραχθούν νέα προϊόντα.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…