Αυτοψία στη συναδελφική αλληλεγγύη

Συντάκτης: Ιωάννης Καραγκούνης

Μπορείς να είσαι φίλος με τον συνάδελφό σου; Πόσο εύκολα λειτουργείς αν δεν έχεις «χημεία» με τους συνεργάτες σου; Ερωτήματα,όπως τα παραπάνω, βρίσκουν απαντήσεις που προέρχονται από το πόρισμα της αυτοψίας στη συναδελφικότητα.

Τι είναι αυτό που καθορίζει αν μπορείς να είσαι φίλος με τον συνάδελφό σου ή όχι; Πόσοεύκολα μπορείς να λειτουργήσεις μέσα σε μία ομάδα αν δεν έχεις «χημεία» με τους συνεργάτες σου;

Ερωτήματα,όπως τα παραπάνω, είναι εκείνα που καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις και σαφώς οι απαντήσεις τους προέρχονται από το πόρισμα της αυτοψίας στη  συναδελφικότητα.

Με μια πρώτη ματιά

Με τον όρο εργασιακές σχέσεις ή εργατικές σχέσεις χαρακτηρίζονται γενικά οι σχέσειςμεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Μια απλή,ωστόσο αρκετά περιγραφική πρόταση,ειδικά αν σκεφτούμε την πολυπλοκότητα που επικρατεί στο συγκεκριμένο θέμα.

Γενικά, οι εργασιακές σχέσεις υπάγονται στο εργατικό δίκαιο,αλλά αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών ακόμα επιστημών. Μερικές από αυτές είναι η οικονομία, η κοινωνιολογίακαι σε ένα πιο διευρυμένο κλάδο, οι πολιτικές επιστήμες.

Ιστορικά, μπορούμε να διακρίνουμεχρονολογικά δύο βασικά ορόσημα για τοζήτημα των εργασιακών σχέσεων και της συναδελφικότητας: Το 1963, όταν για πρώτηφορά έχουμε τροποποίηση του Νόμου περί δίκαιων εργασιακών προτύπων για ίσες αμοιβές,ο οποίος απαγορεύει τις μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου, και το 1992, όταν έχουμεσύσταση νόμου υπέρ των ΑΜΕΑ, όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία και τηναπαγόρευση οποιασδήποτε διάκρισης εις βάρος τους.


Διαβάστε επίσης: Μοντέλο PERMA: Το well-being στην εργασία


Εστιάζοντας στον πυρήνα της συναδελφικότητας

Συναδελφικότητα είναι η φιλικότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Οπυρήνας λοιπόν της έννοιας αυτής αφορά μια κάπως πιο συναισθηματική προσέγγιση τωνεργασιακών σχέσεων.

Έτσι, συνάδελφος δεν θεωρείται μόνο αυτός με τον οποίο κάθεστεδίπλα δίπλα σε ένα γραφείο, αλλά εκείνος που μέσα από μια ομαλή επαγγελματικήσυνεργασία ανέρχεται στα μάτια σου σαν ένας έμπιστος φίλος.

Βασικό χαρακτηριστικό της συναδελφικότητας είναι η «χημεία» μεταξύ των συναδέλφων.Αν κάποιος μπορεί να επικοινωνεί ανοιχτά και χωρίς δισταγμούς με έναν ή περισσότερουςσυναδέλφους του, είναι δεδομένη η αρχή μιας καλής φιλίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στηνανταλλαγή απόψεων και στην αλληλεγγύη που επιδεικνύεται μεταξύ τωνεργαζομένων.

Τα οφέλη των καλών εργασιακών σχέσεων.

Η συναδελφική αλληλεγγύη χαρακτηρίζεται από αρκετά θετικά στοιχεία,τα οποία βελτιώνουντην καθημερινότητα τόσο των εργαζομένων, όσο και των επιχειρήσεων. Συνοπτικά λοιπόν:

  • Διέπει την εργασιακή πορεία των εργαζομένων με θετικές προοπτικές
  • Διευρύνει τον κοινωνικό κύκλο των ανθρώπων
  • Καλλιεργεί την ομαδικότητα και χαλιναγωγεί των ατομικισμό

Όλα αυτά, φυσικά, παρέχουν στις επιχειρήσεις περισσότερη παραγωγικότητα και καινοτομίαστις δραστηριότητές τους, λόγω της υψηλής συνεργασίας των υπαλλήλων τους.


Διαβάστε επίσης: Τοξικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας


Κίνδυνοι και απειλές της συναδελφικότητας

Σταδιακά, η συναδελφική αλληλεγγύη επηρεάζεται από πολλούς κινδύνους εξαιτίας τωνσυμπεριφορών ατομικισμούκαι εκμετάλλευσης μεταξύ των συναδέλφων.

Χαρακτηριστικήείναι η συμπεριφορά, όπου προκειμένου κάποιος να αναδειχθεί σε μια υψηλή διοικητική θέση σπεύδει λόγω ανασφάλειας να σαμποτάρει τους συνυποψηφίους του. Σε αυτή την περίπτωσηη συναδελφικότητα χάνεται και ανοίγει ο δρόμος του εγωισμού και της ανήθικηςδραστηριότητας εις βάρος των άλλων συναδέλφων.

Παράλληλα, με την πανδημία του covid-19 να οδηγεί πολλούς εργαζομένους στην τηλεργασία, αυτή η ομόνοια της συναδελφικής αλληλεγγύης και η προσωπική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των συναδέλφων αλλοιώνονται.

Ουσιαστικά, η συναδελφικήαλληλεγγύη με αυτόν τον τρόπο παγιδεύεται στο χάσμα της κοινωνικής απόστασης πουδημιουργεί η αποξένωση ενός εναλλακτικού ,αλλά αναγκαίου, τρόπου εργασίας.

Σε τελική ανάλυση

Η συναδελφική αλληλεγγύη παρουσιάζει θετικά στοιχεία και βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων. Αν και ανά διαστήματα αντιμετωπίζει απειλές, δεν επηρεάζεται εύκολα οπυρήνας της με αποτέλεσμα να αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε εργαζόμενου,καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο την ομαδικότητα, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη.

Συντάκτης: Ιωάννης Καραγκούνης,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.