5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Συντάκτης: Flowmagazine

Ο όρος «βιοποικιλότητα» αναφέρεται στον πλούτο του φυσικού κόσμου, πιο συγκεκριμένα στην ποικιλία των ζώων και των φυτών, των ενδιαιτημάτων και των γονιδίων τους. Αλληλεπιδρώντας με το φυσικό περιβάλλον, η βιοποικιλότητα δημιουργεί τα οικοσυστήματα των διαφόρων περιοχών. Η παρατηρούμενη μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη οφείλεται σε αίτια όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η αποψίλωση των δασών, η ερημοποίηση κ.ά. Η απώλειά της δεν συνεπάγεται μόνο την εξαφάνιση σπάνιων ζώων και φυτών αλλά και την αποσταθεροποίηση των οικοσυστημάτων, καθώς τα στοιχεία που τα συναποτελούν αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Το κόστος της ετήσιας απώλειας όσων λαμβάνουμε δωρεάν από τη φύση είναι ανυπολόγιστο.

Μετά τις αποφάσεις των κρατών-μελών του ΟΗΕ στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ξεκινά τη δεκαετία 2021-2030 με σκοπό την αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, το πρόγραμμα σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη βιοποικιλότητα που θα επιδιώξει την αειφόρο ανάπτυξη, με καταληκτικό στόχο το 2050.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το flowmagazine.gr δημιούργησε ένα αφιέρωμα με τα σημαντικότερα άρθρα του περιοδικού με θέμα το περιβάλλον, τα στοιχεία που το αποτελούν, τα προβλήματα που το απειλούν, τους τρόπους προστασίας του και τα επιτεύγματα ή τις αποφάσεις που δημιουργούν ελπίδα για το μέλλον του πλανήτη μας.

Α. Βιοποικιλότητα-Πανίδα-Χλωρίδα-Οικοσυστήματα-Βιότοποι

Β. Θαύματα και μνημεία της φύσης

Γ. Οικολογικές/περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήματα

Δ. Περιβαλλοντικά προβλήματα

 • Κλιματική αλλαγή (ξηρασία, λειψυδρία, ερημοποίηση, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, τρύπα του όζοντος, φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη)

 • Ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους-Απόβλητα
 • Μείωση της βιοποικιλότητας-Είδη που απειλούνται με εξαφάνιση

 • Αποδάσωση-Αποψίλωση των δασών-Δασικές πυρκαγιές-Διάβρωση του εδάφους
 • Εξάντληση των φυσικών πόρων
 • Υπεραλίευση

Ε. Επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην υγεία

ΣΤ. Τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος

 • Βιώσιμη/Αειφόρος/Πράσινη ανάπτυξη

 • Εξοικονόμηση ενέργειας-Ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας-Βιοκαύσιμα-Οικολογικά καύσιμα
 • Διαχείριση απορριμάτων-Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση-Κυκλική οικονομία

 • Υγιεινή διατροφή-Μείωση της κατανάλωσης κρέατος
 • Οικολογικά/Οργανικά/Βιολογικά προϊόντα
 • Ήπια τουριστική ανάπτυξη-Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός

 • Οικολογική συνείδηση/τρόπος ζωής-Εκπαίδευση-Ενημέρωση-Εθελοντισμός
 • Αναδάσωση-Πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Ζ. Περιβαλλοντικές έρευνες

Η. Οικολογικές εκστρατείες και δράσεις

Θ. Αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Ι. Καινοτόμες ιδέες-Τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…