126 Δήμοι υπέρ της ισότητας των φύλων

Συντάκτης: Λιάνα Γεωργουλοπούλου

Για ισότητα στην πολιτική δράση, ισοτιμία στις δυνάμεις των δύο φύλων και ισχυρό αποκλεισμό των συμβάντων βίαςεξαιτίας φύλου δεσμεύτηκαν δημόσια 126 δήμοι της χώρας. Στο χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης (στις 7 Νοεμβρίου) πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», ένα στρατηγικό σχέδιο που θα ισορροπήσει τις συνθήκες εργασίας των δύο φύλων μέσα απο δραστικά προγράμματα. Πρόκειται για την ενίσχυση συμβουλευτικών κέντρων και χώρων φιλοξενίας γυναικών που έχουν ζήσει τον πόνο της βίας, να δοθούν μέσω ΕΣΠΑ 700.000 ευρώ σε κάθε μία από τις 15 περιφερειακές έδρες έως το 2015.

«Η σύσταση υπηρεσιακών μονάδων για τις πολιτικές ισότητας των φύλων στους δήμους αποτελεί αναγκαίο γεγονός. Όλοι οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν την προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογή σχεδίων δράσεων και εκπόνησης οδηγών με βάση τη Χάρτα, την οποία έχουν υπογράψει έως σήμερα συνολικά περισσότερες από χίλιες Ευρωπαϊκές πόλεις.», δήλωσε η Μαρία Στρατηγάκη, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.

Τα θεσμικά και κοινωνικά δικαιώματα της γυναίκας μπορεί στη σύγχρονη εποχή να θεωρούνται ισχυρά, όμως δεν παύουν να υπάρχουν περιπτώσεις που «μολύνονται» από ρατσιστικές και βίαιες αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι μόνο το 20% των βουλευτών είναι γυναίκες, ποσοστό που αποδεικνύει άτυπα ότι οι άντρες βουλευτές θεωρούνται πιο «ισχυρά» στοιχεία στον πολιτικό χώρο. «Με την υπογραφή της Χάρτας αναγνωρίζουμε ότι οι δημότες είναι άνδρες και γυναίκες, ζουν και εργάζονται με ισότιμους αλλά διαφορετικούς τρόπους, έχουν διαφορετικές ανάγκες και, αν θέλουμε οι πολιτικές μας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και των δύο», συνεχίζει η Μαρία Στρατηγάκη.

Η έμπνευση της Ευρωπαικής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων δεν ήταν τυχαία. Είχε άμεση σχέση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1981 για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των γυναικών.

Βασικές αρχές της θεωρούνται:

  • Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα.
  • Για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων πρέπει να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών.
  • Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία δημοκρατική κοινωνία.
  • Η εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της Ισότητας των Φύλων.
  • Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
  • Κατάλληλα υποστηριζόμενα σχέδια και προγράμματα δράσεων αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.

Συντάκτης: Λιάνα Γεωργουλοπούλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.