Προοίμιο

Το www.flowmagazine.gr αποτελεί ένα διαδικτυακό κόμβο που παρέχει πλήρη λειτουργικότητα σύγχρονου ηλεκτρονικού περιοδικού. Μέσω του ηλεκτρονικού περιοδικού θα προβάλλονται μόνο θετικά μηνύματα στον κόσμο, δηλαδή θα δημοσιεύονται ιδέες, πληροφορίες, δράσεις, γεγονότα, που θα καλλιεργούν στο κοινό μια θετική στάση και αντιμετώπιση της ζωής και των ανθρώπων εν γένει. Η θεματολογία του περιοδικού καλύπτει όλους τους τομείς της ζωής και χωρίζεται στις 4 ακόλουθες κατηγορίες:

  • Πολιτισμός
  • Περιβάλλον
  • Ποιότητα ζωής
  • Προσωπική ανάπτυξη

Σε όλες τις ενότητες του περιοδικού θα παρέχεται ανοιχτή πρόσβαση στους χρήστες, χωρίς εγγραφή ή συνδρομή. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν υλικό για δημοσίευση π.χ. άρθρα, πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο, στις ενότητες που τους ενδιαφέρουν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, στοχεύεται να αναπτυχθεί ένα ευρύτατο δίκτυο ανθρώπων που θα επικοινωνούν, μέσω του περιοδικού, για ενημερωτικούς, επιμορφωτικούς, επιστημονικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.flowmagazine.gr από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.flowmagazine.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Οι όροι αυτοί βασίζονται σε σχετικές νομικές ρυθμίσεις που προβλέπει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Ο δικτυακός τόπος έχει το δικαίωμα να εμπλουτίσει το περιεχόμενό του με νέες υπηρεσίες, ανάλογες των αναγκών των επισκεπτών του. Ωστόσο δεν του αναλογούν ευθύνες ως προς πιθανή οικονομική επιβάρυνση των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να προκύψει από τρίτους (π.χ internet).

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.flowmagazine.gr και προστατεύονται, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, από τη σχετική Νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα, σλόγκαν και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.flowmagazine.gr ή /και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.flowmagazine.gr έχουν διατεθεί καλόπιστα από τους δημιουργούς τους. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς το σύνολο των περιεχομένων του δικτυακού τόπου απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

3.1. Υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες

Το www.flowmagazine.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους. Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή οτιδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο να παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω, υποπέσει στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Οι χρήστες από την πλευρά τους μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το www. flowmagazine.gr έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

3.2. Δεσμεύσεις χρηστών ως προς την υποβολή περιεχομένου

Κάθε χρήστης που υποβάλλει περιεχόμενο προς δημοσίευση στο www.flowmagazine.gr δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στο site, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
Απαλλάσσει το δικτυακό τόπο και το φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το www.flowmagazine.gr ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό ή εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει εγγράφως. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών. Εάν κάποιος χρήστης /μέλος των σελίδων μας, αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ενημερώνει το δικτυακό τόπο, οι υπεύθυνοι του οποίου και θα δράσουν ανάλογα. Ο χρήστης / μέλος, που θα προκαλέσει βλάβη σε τρίτους, μέσω του δικτυακού τόπου, έχει και την αποκλειστική ευθύνη, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή τρίτου προσώπου. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης / μέλος του flowmagazine.gr αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασής (password) αν ο χρήστης / μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραφόμενους όρους.

3.3. Δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΜΕΛΩΝ

Για την πρόσβαση και συμμετοχή του χρήστη στο www.flowmagazine.gr ως μέλους ή συνεργάτη, είναι υποχρεωτική η υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα αληθή (πραγματικά) προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης/μέλος του δικτυακού τόπου, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη οποιασδήποτε ποινικής συνέπειας, σε περίπτωση αναγραφής ψευδών στοιχείων. Σε περίπτωση δε, αλλαγής κάποιων προσωπικών δεδομένων, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου. Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη, που έχει επιλέξει. Εάν το www.flowmagazine.gr υποπτευθεί ή διαπιστώσει τη δήλωση ψευδών ή στοιχείων που δεν ισχύουν, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογαριασμό του μέλους και να αποτρέψει κάθε μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης/μέλος και μόνο αυτός, είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε αναρτήσεις προέρχονται από τον κωδικό πρόσβασής του και το όνομα χρήστη που έχει επιλέξει. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο κειμένων του, εικόνων και ήχων που δημοσιεύει, καθώς και για οποιαδήποτε παράλειψη σε αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος του www.flowmagazine.gr , θα υποστεί τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις για κάθε περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη τρίτων και γενικά για κάθε προσβλητικό υλικό ή υλικό που κρίνεται παράνομο. Για οποιαδήποτε τεχνική ή ηθική βλάβη προκληθεί μέσω των υπηρεσιών μας από οποιαδήποτε δημοσίευση ή ανάρτηση, με όποιο περιεχόμενο, ο χρήστης/μέλος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του δικτυακού τόπου ενημερωθεί ή διαπιστώσει τυχόν προσβλητικό περιεχόμενο ή υλικό που βλάπτει είτε ηθικά, είτε οικονομικά τρίτους, τότε δικαιούται να προβεί στις εξής ενέργειες, χωρίς προειδοποίηση: Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο Να ακυρώσει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη που απέστειλε το αντίστοιχο περιεχόμενο Να λάβει οποιοδήποτε μέτρο νομικής φύσης, θεωρεί κατάλληλο για την αποτροπή της ενέργειας και οποιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

5. ΒΛΑΒΗ -ΕΥΘΥΝΗ

Το www.flowmagazine.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης, δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες, ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης, υποστεί ζημιά στις σελίδες και τις υπηρεσίες του από αμέλεια, τεχνικά προβλήματα, ιούς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η διεύθυνση του www.flowmagazine.grδε φέρει καμία ευθύνη. Το κόστος για την αποκατάσταση της βλάβης αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες/ επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

8. ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Για τη προστασία της ανηλικότητας, απαγορεύεται αυστηρά, σε κάθε συνεργάτη του δικτυακού τόπου, αλλά και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη/μέλος να αναρτά ή να δημοσιεύει κείμενα, εικόνες, ήχους, που σχετίζονται με παιδική πορνογραφία, με έκνομες δραστηριότητες ανηλίκων, με πορνογραφία γενικότερα, ή με πράξεις που σχετίζονται με προβλέψεις του Ποινικού Νόμου, και έχουν σχέση με την των ανηλίκων. Ο δικτυακός μας τόπος, συμπεριλαμβανομένων, των συνεργατών του, και των χρηστών/μελών, υποχρεούνται να αποφεύγουν την ανάρτηση ή δημοσίευση κάθε κειμένου, εικόνας ή/και ήχου κλπ., που καλλιεργεί και προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, ή δημιουργεί προβλήματα σε μειονοτικές, περιθωριακές, ή ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Κάθε ανάρτηση και δημοσίευση, είτε προέρχεται από το www.flowmagazine.gr, είτε προέρχεται από τους χρήστες / μέλη, δεν πρέπει να προσβάλει την αξία του ανθρώπου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Χώρας, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει ευθύνη σε περίπτωση επίσκεψης ανηλίκων σε σελίδες με υλικό ακατάλληλο γι αυτούς.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην Ελλάδα τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το Νόμο 2472/1997, (όπως αυτός μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με νεότερους Νόμους) και από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Οι ρυθμίσεις που ακολουθούν, για τα προσωπικά δεδομένα, αφορούν είτε τη σχέση του δικτυακού μας τόπου με τους χρήστες / μέλη, είτε τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων. Και το www.flowmagazine.gr και οι χρήστες /μέλη του, οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τη σχετική Νομοθεσία, και ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης των προσωπικών δεδομένων, με τις εξής επιμέρους ρυθμίσεις: 1) Το www.flowmagazine.gr, συλλέγει αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών /μελών, που εγγράφονται στις υπηρεσίες μας, ή που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, όταν επισκέπτονται τις σελίδες του, και για το λόγο αυτό, θα γίνεται δήλωση για τήρηση Αρχείου ενώπιον της αρμόδιας Αρχής. Κατά την εγγραφή του χρήστη στο site, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα: όνομα, επίθετο, κινητό, e-mail. Του εκ των στοιχείων αυτών Αρχείου, θα γίνει νόμιμος χειρισμός, από τον δικτυακό μας τόπο, και η τήρηση του θα γνωστοποιείται αρμοδίως. Τα προαναφερόμενα στοιχεία, κρίνονται και από τις δύο πλευρές απαραίτητα και αναγκαία, για τη συνεργασία του δικτυακού μας τόπου, με του χρήστες /μέλη μας, οι οποίοι επιπροσθέτως, συναινούν στη δημιουργία αυτού του Αρχείου, τη συλλογή των στοιχείων, την επεξεργασία κλπ. Το www.flowmagazine.gr, αναλαμβάνει την υποχρέωση της μη περαιτέρω κοινοποίησης των στοιχείων αυτών, για οποιοδήποτε εμπορικό, διαφημιστικό, επικοινωνιακό ή άλλο σκοπό. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του χρήστη/ μέλους, ο ίδιος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τη διεύθυνση του δικτυακού μας τόπου. Κατ’ εξαίρεση, ο δικτυακός μας τόπος, δικαιούται να κοινοποιήσει τα πιο πάνω στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα, σε συνεργάτες του ή σε άλλους χρήστες/ μέλη, εφ’ όσον αυτό κριθεί απόλυτα αναγκαίο, για την  ικανοποίηση σχετικών απαιτήσεων των μελών/ χρηστών, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά συναίνεση των μελών, η οποία από τούδε θεωρείται δεδομένη.

10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.