Σκύλος που γαβγίζει…

Συντάκτης: Βάλια Αλεξοπούλου

Influence:

Updated article

Πέρα από τη γλώσσα του σώματος που είναι παγκόσμια και ισχύει για όλα τα ζώα του πλανήτη, ο άνθρωπος επικοινωνεί με τα ζώα και στη δική τους γλώσσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σχέση ανθρώπου και σκύλου, που επικοινωνούν ο καθένας με τη δική του γλώσσα, αλλά συνεννοούνται μια χαρά μεταξύ τους. Μήπως έχουμε την ικανότητα να καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των σκύλων, δηλαδή το γάβγισμα και δεν το ξέρουμε;

Αυτό το ερώτημα φαίνεται να έθεσε ο  Πίτερ Πόνγκρακς, ηθολόγος από το Πα­νεπιστήμιο της Βουδαπέ­στης και προσπάθησε να το αποδείξει με πείραμα. Έβαλε 36 εθελοντές να ακούσουν γαβγίσματα σκύλων και να τα ερμηνεύσουν. Τα γαβγίσματα μετέδιδαν πέντε διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις: επιθετικότητα, φόβο, απελπισία, χαρά και ευτυχία. Oι ε­θελοντές άκουσαν τα γα­βγίσματα επικεντρώνο­ντας την προσοχή τους σε τρεις παραμέτρους: την ένταση, τον τόνο και το ρυθμό. Πράγματι το πείραμα απέδειξε ότι οι άνθρωποι έχουμε την έμφυτη ικανότητα να καταλαβαίνουμε το γάβγισμα των σκύλων.

Ένα γάβγισμα με υψηλό τόνο και μεγάλες διακοπές σημαίνει ευτυχία

Αν το γάβγισμα είχε υψηλό τόνο αλλά δι­ακοπτόταν από μεγάλα διαλείμματα, οι εθελο­ντές το ερμήνευσαν ως ευτυχία και ευχαρίστη­ση, ενώ οι χαμηλοί και σύντομοι ήχοι μεταφρά­στηκαν ως επιθετικότη­τα. Σύμφωνα με τον ε­ρευνητή, «έχει ενδιαφέ­ρον να παρατηρήσουμε ότι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου ανέπτυ­ξε τον πλούτο του γαβγί­σματός του ως ένα μέ­σο επικοινωνίας με τους ανθρώπους που τον πε­ριτριγυρίζουν».

Συντάκτης: Βάλια Αλεξοπούλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr