Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων

Συντάκτης: Flowmagazine

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δημιουργεί Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME COS-Early Warning EU-2016-4-01. Η δημιουργία του Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων σε κρίση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας) στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων και του Ηρακλείου Κρήτης.

http://www.eea.gr/gr/el/articles/prosklisiypovolisaitiseongiamitrooethelontonmentoron

Η συμμετοχή των μεντόρων στο παραπάνω έργο είναι εθελοντική, δηλαδή δεν προβλέπεται αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι της τάξεως από 2 έως 30 ανθρωποώρες ανά επιχείρηση και θα παρέχονται προς τις επιχειρήσεις σε χρονικό διάστημα  από 1 έως 10 μήνες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών.

Προβλέπεται η δωρεάν εκπαίδευση των Μεντόρων στην μεθοδολογία και στα καινοτομικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου, η αναγνώριση και η προβολή τους, στο πλαίσιο ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο Μητρώο, θα πρέπει να διαθέτουν:

Α) Επαρκή και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία είτε στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, είτε ως επιχειρηματίες στους δευτερογενή και τριτογενή τομείς της οικονομίας

Β) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες ψυχολόγοι σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

Γ) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες δικηγόροι, με προτιμητέα εξειδίκευση σε υποθέσεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου

Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέχρι και την  Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε μία από τις διευθύνσεις: 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ): infoprograms@eea.gr

Πληροφορίες κ. Σ. Κοσκοβόλη, τηλ 210-3380236

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ): diktyo@imegsevee.gr

Πληροφορίες κ. Ηλία Γεωργόπουλο, τηλ . 210-8837188

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Συντάκτης: Flowmagazine,

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…