Πνευματική Ιδιοκτησία στο Διαδίκτυο

Συντάκτης: Σταματία Καλλιβωκά

Influence:

Ένα έργο το καθιστά πρωτότυπο, όχι η ιδέα στην οποία βασίζεται (η οποία μπορεί να είναι κοινή), αλλά ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται, και κατ’ επέκταση η τελική του μορφή. Αυτά το κάνουν ξεχωριστό και για αυτά προστατεύεται από τον νόμο.

Το δικαίωμα του δημιουργού πάνω στο κτήμα του, προστατεύεται, καθότι ο προαναφερθείς έχει οικονομικά και ηθικά δικαιώματα πάνω σε αυτό.

Κάθε δημιούργημα- με υλική υπόσταση ή μη- ανήκει, βάσει νόμου, στο άτομο που το παρήγαγε, εφόσον η τελική μορφή του εμπεριέχει στοιχεία της προσωπικότητάς του, τον μοναδικό τρόπο που έχει ο καθένας να εκφράζεται και να παράγει.

Την ίδια ιδέα δηλαδή, μπορεί να την έχουν δέκα διαφορετικά άτομα, και οι δέκα όμως θα την υλοποιήσουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος προστατεύεται.

Χρήση ενός έργου μπορεί να γίνει μόνο για προσωπική αξιοποίηση και μόνο εφόσον γίνει αναφορά στις όποιες πηγές. Η δημόσια προβολή άνευ έγκρισης, απαγορεύεται.

Είναι αρκετά τα κρούσματα πειρατείας στην Ελλάδα;

Ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή, η κυκλοφορία και η αναπαραγωγή έργων σε ψηφιακή μορφή, είναι απλό ζήτημα. Το θέμα είναι πως, σε πολλές περιπτώσεις, ο μεσολαβητής θα βγει κερδισμένος, χρησιμοποιώντας δουλειά που επετεύχθη με την υπογραφή κάποιου άλλου. Οι διαφημίσεις, ή οι προβολές, επιφέρουν κέρδη.Το φαινόμενο ονομάζεται πειρατεία και αφορά την παράνομη οικειοποίηση μοναδικών έργων (μουσική, φωτογραφία, προγράμματα Η/Υ, γραφιστική κ.α) που ανήκουν σε άλλο άτομο.

Το ότι ο δημιουργός είναι ο δικαιούχος του έργου του σημαίνει ότι ανήκει μόνο σε αυτόν, και μόνο ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει εάν τα πνευματικά δικαιώματα θα παραχωρηθούν ή θα πωληθούν σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα. Από τη στιγμή που γίνεται η παραχώρηση, είναι στην δικαιοδοσία του εκάστοτε οργανισμού το έργο και τα δικαιώματά του.

Θέμα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, δεν τίθεται στην περίπτωση άμεσης, επιτόπου ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των χρηστών (downloading, strezming, peer to peer, cloud compating). Η προσφυγή στον νόμο όμως, είναι δυνατή σε περίπτωση copy-paste, ή παρουσίασης της προσωπικής εργασίας κάποιου ως κάποιου άλλου. Πιο συγκεκριμένα, η λογοκλοπή είναι κάτι σύνηθες στις μέρες μας και ο νόμος την καταδικάζει.

Πνευματική Ιδιοκτησία στο Διαδίκτυο

Για την ακρίβεια, ο Νόμος 2121/1993 που θεσπίστηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προβάλλει τις αρχές για την καταπολέμηση κάθε είδους παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Βάσει νόμου λοιπόν, απαγορεύεται η άνευ αδείας παραγωγή αντιγράφων υλικού που έχει παραχθεί με συγκεκριμένο τρόπο, μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Είναι δηλαδή παράνομη η οικειοποίηση πληροφοριών άνευ έγκρισης από τον δημιουργό.

Στην περίπτωση προσωπικής χρήσης, δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός αξιοποίησης από τον/την δημιουργό και αρμόζει πάντοτε να γίνεται αναφορά στις πηγές.

Το άτομο που θεωρεί ότι θίγεται, λόγω προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου του, μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα, ως εξής, σύμφωνα με το άρθρο 66Ε παρ.5 του Ν.2121/1993:

  • Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Μετά από 10 ημέρες (εργάσιμες), εξέταση της αίτησης από ειδική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες ή αν θα μπει στο αρχείο.
  • Την ίδια μέρα με την απόφαση της Επιτροπής, θα σταλεί έγγραφο το οποίο θα γνωστοποιεί την κατάσταση στον διαχειριστή και τον πάροχο φιλοξενίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, αλλά και στους αρμοδίους για την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • 5 ημέρες αργότερα, λήγει η προθεσμία για την οποιαδήποτε εκδήλωση αντιρρήσεων από τους εμπλεκομένους και για την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων αθωότητας.
  • Την 21η εργάσιμη μέρα, γίνεται η κατάθεση επιπλέον σχολίων από τις δύο πλευρές.
  • Μετά από 20 μέρες (δηλαδή την 41η εργάσιμη από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση), εκδίδεται απόφαση από την Επιτροπή, η οποία γνωστοποιείται στους εμπλεκομένους.
  • Σε περίπτωση που χρειαστεί επέκταση, μπορεί η υπόθεση να κλείσει 60 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα έχει υποβληθεί η αίτηση.

(διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στην επόμενη σελίδα)

Σελίδες: 1 2

Συντάκτης: Σταματία Καλλιβωκά,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr