Πέντε ιστοσελίδες αφιερωμένες στην υγεία των γυναικών

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Πέντε ιστοσελίδες αφιερωμένες στην υγεία των γυναικώνΗ υγεία των γυναικών είναι μία εξειδικευμένη ενότητα σε ιστοσελίδες και περιοδικά όπου συνήθως τίθενται διάφορα θέματα υγείας. Οι γυναίκες επιθυμούν να ενημερώνονται για διάφορες ιατρικές παθήσεις που θα μπορούσαν να τις επηρεάσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τα σημάδια και τα συμπτώματα, τις επιλογές θεραπείας και τους τρόπους για τη διαχείρισή τους. Επιλέξαμε πέντε ιστοσελίδες για την υγεία της γυναίκας ειδικά σχεδιασμένες για να καλύψουν τις ανάγκες τους και είναι οι ακόλουθες:

Women health resources from NIH. Η ιστοσελίδα αυτή χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και παρέχει πληροφορίες για τις ασθένειες, τα συμπτώματά τους, τη διάγνωση σχετικά με συγκεκριμένες γυναικείες διαταραχές, καθώς και άλλες διαταραχές της υγείας που μπορεί να επηρεάσουν τις γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει το αναπαραγωγικό σύστημα, καθώς και άλλα συστήματα όπου οι γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν ιατρικά προβλήματα και θα ήθελαν να ενημερωθούν σχετικά.

Society for Women’s Health Research. Η ιστοσελίδα στοχεύει επίσης στην παροχή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με συγκεκριμένες γυναικείες ασθένειες. Υπάρχουν ειδικά θέματα υγείας για τις γυναίκες, πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές θεραπείας, τις κλινικές δοκιμές και άλλες συναφείς ιατρικές έρευνες.

USFDA for Women. Η ιστοσελίδα διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την ιατρική έρευνα, φαρμακευτικές δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. Παρέχει πληροφορίες για θέματα υγείας των γυναικών, των ιατρικών εκδόσεων, συμβουλές για την υγεία και την ασφάλεια και άλλες ειδήσεις.

Women Health, a Dept of Health and Human Services. Η ιστοσελίδα αυτή στοχεύει στην παροχή ιατρικών πληροφοριών ειδικά στην περιοχή των ειδήσεων υγείας, τις εθνικές πολιτικές για την υγεία, την υγεία των γυναικών και των προγραμμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις πρωτοβουλίες.

Our Bodies Ourselves. Αυτός ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για θέματα υγείας των γυναικών και τη σεξουαλική τους υγεία, αλλά και δημοσιεύσεις που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα.

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Η Σάννα Νάνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1983. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…