Ορίζοντας την σεξουαλική παρενόχληση

Συντάκτης: Μαρίνα Σίσκου

Influence:

Η ευρωπαϊκή οδηγία του 2002  περιέχει μία σειρά από αξιολογικές έννοιες με ασαφές και απροσδιόριστο περιεχόμενο της έννοιας της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στην έννοια αυτή θα μπορούσε χωρίς δυσκολία να υπαχθεί και η διατύπωση φιλοφρονήσεων, το κλείσιμο του ματιού ή ακόμα και ένα έντονα προσηλωμένο βλέμμα, εφόσον υποτεθεί ότι ο «δράστης» τέτοιου είδους πράξεων απέβλεπε στο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εκφοβιστικό, εξευτελιστικό ή ταπεινωτικό για το θύμα.

Οι ευρύτατοι αυτοί ορισμοί έχουν το λογικό έρεισμα ότι διατυπώνονται για να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές στον εθνικό νομοθέτη. Ωστόσο, και η εθνική νομοθεσία δεν δείχνει με επαρκή σαφήνεια την υπόσταση της πράξης. Η ευρεία «γκρίζα ζώνη» στον προσδιορισμό της έννοιας της σεξουαλικής παρενόχλησης συχνά γεννά και συντηρεί αμφιβολίες, διχογνωμίες ή παρερμηνείες ως προς τη φύση της.

Ορίζοντας την σεξουαλική παρενόχληση

Πράγματι, η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να είναι ένα γεγονός, σποραδικά γεγονότα ή μία συνεχιζόμενη διαδικασία ανεπιθύμητης ή μη αποδεκτής για τον ή την αποδέκτη σεξουαλική συμπεριφορά. Μπορεί να έχει πολλές μορφές και περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο συμπεριφορών οι οποίες είναι ανεπιθύμητες στον ή στην αποδέκτη της.

Αξίζει να διαχωριστεί η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης από το σεξ. Η παρενόχληση έχει να κάνει με την εξουσία ως μέσο και μοχλό εκμαίευσης σεξουαλικότητας ή σεξιστικής συμπεριφοράς και συνιστά εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, συχνά η σεξουαλική παρενόχληση περιλαμβάνει μία υπαρκτή άνιση συσχέτιση δύναμης και εξουσίας.

Όλα τα παραπάνω θίγονται σε μία προσπάθεια ευκρινούς προσδιορισμού της κατά τα άλλα ευρύτατης έννοιας της παρενόχλησης.

(διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στην επόμενη σελίδα)

Σελίδες: 1 2

Συντάκτης: Μαρίνα Σίσκου,

Influence:

Σπούδασα Αγγλική Φιλολογία και εργάζομαι ως εκπαιδευτικός, μεταφράστρια και επιμελήτρια κειμένων…