Τα σχολικά βιβλία θα μεταγραφούν στον κώδικα γραφής Braille για τους τυφλούς μαθητές

Συντάκτης: Flowmagazine

Influence:

Μεταγραφή των μαθητικών βιβλίων στον κώδικα γραφής Braille θα γίνει το προσεχές χρονικό διάστημα, προκειμένου αυτά να μελετώνται και από τους τυφλούς μαθητές.

Το υπουργείο Παιδείας προχωρά στο έργο αυτό με απόφαση του κ. Γιαβρόγλου, ο οποίος αποφάσισε ν’ ανταποκριθεί σε ένα χρόνιο αίτημα για παροχή κατάλληλων βιβλίων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τυφλών μαθητών.

Έτσι, θα συγκροτηθεί ομάδας εργασίας για τη μεταγραφή των μαθητικών βιβλίων στον κώδικα γραφής Braille.

Η ομάδα εργασίας θα απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19, τη διασκευή, προσαρμογή, εικονογράφηση και μεταγραφή στο σύστημα Braille των διδακτικών βιβλίων για τυφλούς μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: www.lifo.gr

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…