ΙΚΥ: Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλοποιούν ετησίως ένα πρόγραμμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας, που εκπροσωπούνται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, προκειμένου να καταρτίσουν και να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό σχέδιο η κάθε μία, με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2016 – Programm fuer den projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland).

Για τα έτη 2016 και 2017 η χρηματοδότηση των νέων ερευνητικών σχεδίων, που θα εγκριθούν (ο αριθμός των οποίων θα αποφασιστεί κατά την ετήσια τακτική συνεδρίαση της μικτής ελληνο-γερμανικής επιτροπής), θα αναληφθεί αποκλειστικά από την DAAD. (Έναρξη χρηματοδότησης: 1/3/2016).

Το πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, σε ομάδες νέων επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων.

 Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ-DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ελληνικές προτάσεις: 6 Νοεμβρίου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν το εν θέματι πρόγραμμα περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη (ελληνική και αγγλική έκδοση).

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τους όρους της προκήρυξης, καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους αποστέλλοντας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Αθήνα) τη σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς καθώς και ηλεκτρονικώς -σε CD ή με Ε-mail- έως την ανωτέρω ημερομηνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foreigners@iky.gr

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Η Σάννα Νάνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1983. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…