19/08/2017
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πώς να διαχωρίζουμε σωστά τα σκουπίδια μας

Η σχέση μας με τα διαφορετικά είδη κάδων που υπάρχουν στη χώρα μας βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε και ακόμη περισσότερα...