23/08/2017

Υποτροφίες του Μεξικού

23/05/2013

Υποτροφίες του Μεξικού Χορήγηση, από την κυβέρνηση του Μεξικού, α) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έρευνα και επαγγελματική εξειδίκευση (συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής ειδικότητας), καθώς και β) υποτροφιών ειδικών προγραμμάτων, για επισκέπτες καθηγητές, συμμετοχή ειδικών σε συνέδρια, ειδικούς Μεξικανικών Σπουδών, παραμονή (residency) καλλιτεχνών και επαγγελματιών ΜΜΕ, ειδικούς εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Μεξικού.

Στην ιστοσελίδα http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros περιλαμβάνεται 1. αναλυτικός πίνακας με τα Πανεπιστήμια/Ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών/ειδίκευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ανά Ίδρυμα και 2. αναλυτικός πίνακας με τα ειδικά προγράμματα υποτροφιών και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος ενδιαφερόμενος δικαιούχος.

Κυβέρνηση Μεξικού

http://embamex.sre.gob.mx/grecia/

Για επικοινωνία με την Πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα μπορείτε να επικοινωνείτε με: Τηλεφ. Κέντρο: 210 7294780, 210 7294781, 210 7294782, 210 7294155

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Αυγούστου 2013 στις κατά χώρα Μεξικανικές Πρεσβείες.


Share |