23/08/2017

Υποτροφία σε 20 πρωτοετείς φοιτητές από OTE – COSMOTE

Συντάκτης: Μαρία Κρίβα, 06/10/2014

Είκοσι (20) νέες υποτροφίες σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2013-2014 από όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι εταιρείες ΟΤΕ και CΟSMOTE για τη φετινή χρονιά.

Για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΤΕ και η COSMOTE συνεχίζουν το πρόγραμμα στήριξης των πρωτοετών φοιτητών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια Ανώτατης Εκπαίδευσης με το συνολικό ποσό κάθε υποτροφίας να ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€). Ταυτόχρονα, εκτός των υποτροφιών, θα χορηγηθούν επιπλέον Τιμητικές Διακρίσεις σε υποψηφίους αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).

Για τη χορήγηση υποτροφιών θα πρέπει να πληρούνται οι εξής βασικές προϋποθέσεις:

  1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2014) από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι (16) και άνω. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.
  2. Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το οικονομικό έτος 2014, των γονέων του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).
  3. Ο υποψήφιος υπότροφος, μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών OTE- COSMOTE 2014, να μην έχει λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5.000 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω.
  4. Οι υποψήφιοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που έχει οριστεί.
  5. Για τους άνδρες η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  6. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Αναλυτικής Προκήρυξης του Προγράμματος από τους υποψήφιους υποτρόφους.

Για ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE 2014, καθώς και για να διαβάσετε την αναλυτική προκήρυξη και τις οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης, πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17.00.


Share |