19/08/2017

Πρόγραμμα κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για 16.620 ανέργους ανακοινώνει ο ΟΑΕΔ

Συντάκτης: Μαρία Κρίβα, 06/10/2014

Νέο πρόγραμμα για την «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ  για 16.620 ανέργους ηλικίας 29 εως 64 ετών. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αφορά τον κατασκευαστικό - τεχνικό κλάδο, τον κλάδο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και τον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών και στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης των ανέργων μέσω πρακτικής άσκησης και απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει τα εξής:

  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις συμμετοχής  από 10 Οκτωβρίου εως και 31 Οκτωβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, αλλά και για να δαβάσετε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ή πατήστε εδώ.


Share |