21/08/2017

Πώς να βρείτε μέντορα για την επιχείρησή σας

Συντάκτης: Γιάννα Γκερζελή, 13/06/2017

Ποιος είναι ο ορισμός του mentoring; Πώς μπορεί ο μέντορας να βοηθήσει στην ίδρυση μιας επιχείρησης;

Ορισμός mentoring

Το mentoring είναι μια διαδεδομένη τεχνική καθοδήγησης και συμβουλευτικής των ανθρώπων σε διάφορους τομείς ή δραστηριότητες. Ο μέντορας δημιουργεί μια σχέση  αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον καθοδηγούμενο και τον βοηθά να αναπτύξει τις επαγγελματικές και προσωπικές του δεξιότητες.

Συγκεκριμένα στην περίπτωση που κάποιος άνθρωπος έχει συλλάβει την ιδέα να δημιουργήσει και να ιδρύσει μια επιχείρηση είναι προτιμότερο να απευθυνθεί σε κάποιο εξειδικευμένο, πεπειραμένο άτομο, δηλαδή μια αυθεντία με το οποίο θα συνεργαστεί αρμονικά για να τον βοηθήσει να υλοποιήσει την ιδέα του και να την εφαρμόσει στην πράξη.

Υποστηρικτικός ρόλος του μέντορα

Ο μέντορας θα προσφέρει τις πολύτιμες εμπειρίες του, γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές του ικανότητες για να καθοδηγήσει τον υποψήφιο ιδρυτή μιας επιχείρησης και να τον υποστηρίξει σε όλη την διαδικασία με τις πολύτιμες συμβουλές του. Ο μέντορας θα συμβουλεύσει τον υποψήφιο για τα στάδια δημιουργίας και ίδρυσης μιας επιχείρησης και τον εφοδιασμό των απαραίτητων εφοδίων ή/και εμπορευμάτων και θα τον βοηθήσει με το πρακτικό κομμάτι της ίδρυσης και διατήρησης μιας κερδοφόρας και ανεπτυγμένης επιχείρησης.

Ο μέντορας μπορεί να αναζητηθεί από το συγκεκριμένο τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας επειδή σε αυτή την περίπτωση ο μέντορας θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τις επαγγελματικές δεξιότητες για να καθοδηγήσει τον υποψήφιο στην ανάπτυξη προσωπικού σχεδίου δράσης για την ίδρυση μιας επιχείρησης.

Επίσης, ο μέντορας μπορεί να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο στην αναζήτηση και δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών που θα βοηθήσει στην ανέλιξη και διατήρηση μιας κερδοφόρας επιχείρησης. Το δίκτυο αυτό συνεργασιών μπορεί να περιλαμβάνει τους υποψήφιους καταναλωτές, τους υποψήφιους προμηθευτές και τους χρηματοδότες ή/και συνέταιρους.

Σημασία του mentoring

Εντέλει, όπως αναφέρθηκε το mentoring αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αρμονική στενή συνεργασία μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγούμενου και είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη και καθοδήγηση του υποψήφιου εκπαιδευόμενου που επιθυμεί και στοχεύει να ιδρύσει μια καλοδιατηρητέα επιχείρηση που θα επιφέρει κέρδη και θα εξελιχθεί μελλοντικά. 


Share |