23/08/2017

Νέα εποχή στη χορήγηση υποτροφιών

Συντάκτης: Μαρία Σοφία Αρώνη, 27/05/2014

Νέα εποχή στη χορήγηση υποτροφιών                          Ο νέος τρόπος επιλογής, κυρίως πτυχιούχων, ΑΕΙ, ΤΕΙ για χορήγηση υποτροφιών έρχεται να διαδεχθεί και μελλοντικά να ανατρέψει πλήρως τις μεταβατικές διαδικασίες προς τις ανώτατες βαθμίδες. Η διεθνής εκπαιδευτική σύγκλιση θέλει να  τοποθετήσει τους νέους πτυχιούχους στην αγορά εργασίας ώστε να καλύψουν αποτελεσματικά, κενά ειδικής επιστημονικής κατάρτισης. Συνεπώς δεν είναι μια συγκυριακή τακτική. Το ΙΚΥ λειτουργεί πλέον στο πλαίσιο του προγράμματος  «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο και το Εθνικό  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Σύγκληση και η Διεθνής πραγματικότητα καθορίζει, οργανώνει, εφαρμόζει και εξελίσσει τακτικές στο χώρο την εκπαίδευσης και έρευνας στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού που θέλει την εκπαίδευση συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα και την αγορά (Διττή Εκπαίδευση).

Βάση των παραπάνω στοιχείων, διαφαίνεται ότι οι εξετάσεις μελλοντικά θα αποτελούν συστατικό της διαδικασίας της μάθησης και ενδεικτικό στοιχείο προόδου και αριστείας αλλά όχι και τον απόλυτα καθοριστικό παράγοντα εισαγωγής σε  μεταπτυχιακά, διδακτορικά η ερευνητικά προγράμματα.  

Η μεθοδική αξιολόγηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση τείνουν να θεσμοθετηθούν από όλα τα κράτη μέλη της Διεθνούς Κοινότητας. Η έκτασή της καλύπτει όλο τους τομείς, όλο το φάσμα  δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Εξετάζει ποικίλες παραμέτρους και διαμορφώνει κριτήρια ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο. Ερευνά κυρίως την καταλληλότητα του υποψήφιου υποτρόφου, για τη συγκεκριμένη επιστημονική επιλογή του ώστε μελλοντικά να αποβεί ωφέλιμη και για τον ίδιο και για το κοινωνικό σύνολο, ώστε να αποδίδει το μέγιστο,  επιστημονικά  και  παραγωγικά.

Νέα εποχή στη χορήγηση υποτροφιών                          Το ΙΚΥ προκειμένου να στηρίξει και να ενισχύσει την ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους και με πρακτική και ερευνητική δραστηριότητα, λειτουργεί συνδεδεμένο με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα, με τη συνάντηση εργασίας ECVET, με το πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας -Γερμανίας IKUDA (IKY-DAAD), με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας EUI, με το Ελληνικό Κολλέγιο Βοστώνης (HCHC), με την μετεκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με την εκπαιδευτική κινητικότητα  νέων      (το Youth on the Move) κ.α.

Για τη χορήγηση υποτροφίας ανάλογα τον φορέα και τη φύση του μεταπτυχιακού μπορεί να οριστεί και διαγωνισμός. Επίσης, σε κληροδοτήματα οι όροι διαφέρουν καθώς οι ιδιώτες που προσφέρουν την υποτροφία συνήθως διαθέτουν τις δικές τους προϋποθέσεις. Η έμφαση στις αξιολογητικές διαδικασίες  όπως τείνει να διαμορφωθεί συμπληρώνει τον τυπικό έλεγχο επίδοσης και διερευνά πιο ουσιαστικά τον ανθρώπινο παράγοντα και τις προοπτικές του.

 


Share |