19/08/2017

Φοιτητικά δάνεια από το ΙΚΥ

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος, 02/01/2014

Φοιτητικά δάνεια από το ΙΚΥΗ οικονομική κρίση αποτελεί πραγματικότητα στην Ελλάδα και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει είναι πολυδαίδαλα και φαντάζουν δισεπίλυτα. Πέραν της ανέχειας και των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης που καλείται να αντιμετωπίσει η πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού, τα τελευταία χρόνια πάνω από 250.000 νέοι μεταναστεύουν αναζητώντας υγιείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και αναγνώρισης των ικανοτήτων τους. Παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας που διενεργήθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων ALCO για λογαριασμό του Athenian College καταδεικνύουν ότι η μετανάστευση ενυπάρχει ως προοπτική στη σκέψη των νέων. Ειδικότερα, το 41% των φοιτητών σκέφτεται πολύ σοβαρά την πιθανότητα να μετακινηθεί σε χώρα του εξωτερικού για εύρεση εργασίας, ενώ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 49% στην περίπτωση των άνεργων νέων.

«Το μέλλον των νέων όμως είναι εδώ στην Ελλάδα και το στοίχημα αυτό πρέπει να κερδηθεί μέσα από τα φοιτητικά δάνεια» τονίζει η κα Έφη Μπάσδρα, Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο άρθρο της με τίτλο: «Θέσπιση δανείων για τις σπουδές των νέων» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα το «Έθνος» τον Οκτώβριο του 2013. Προτού όμως προβούμε στις μορφές των φοιτητικών δανείων όπως προκύπτει μέσα από το άρθρο της προέδρου, πρόκειται να συζητηθεί αδρομερώς το έργο του ΙΚΥ και οι ερευνητικές συνεργασίες του.

Το έργο του ΙΚΥ

Το έργο του ΙΚΥ ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών συνοψίζεται στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού και στην ανάδειξή τους στη σύγχρονη κοινωνία στα πλαίσια των αναγκών που ανακύπτουν από το διεθνές περιβάλλον. Οι ενέργειές του για την πραγμάτωση του παραπάνω εγχειρήματος αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εν λόγω υποτροφίες χορηγούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από τα έσοδα κληροδοτημάτων, σε βραβεία και υποτροφίες εισαγωγής και επίδοσης σε φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και σε μαθητές Τ.Ε.Ε., καθώς και σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.). Επιπλέον, το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες σε αλλοδαπούς για μεταπτυχιακές σπουδές και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Οι ερευνητικές συνεργασίες του ΙΚΥ

Το ΙΚΥ μέσα από τις ερευνητικές συνεργασίες αποβλέπει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της χώρας και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Συμπράττει με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (Academic Cooperation Association – ACA, Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD, European Space Agency-ESA, European Organization for Nuclear Research-CERN) με στόχο την από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας, αλλά και πολιτικών στον τομέα της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας. Επιπλέον, το ΙΚΥ είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση», Lifelong Learning Programme — LLP (2007-2013).

Τα φοιτητικά δάνεια

Το ΙΚΥ δεν είναι απλώς ένας φορέας υποτροφιών, αλλά ο φορέας εκείνος που στηρίζει και προωθεί τη δημιουργικότητα και το καινοτόμο πνεύμα επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στόχος του αποτελεί  η ανάδειξη της δύναμης της χώρας που δεν είναι άλλη από αυτήν των νέων, αφού οι ίδιοι μπορούν να μεταμορφώσουν την κοινωνία σε κοινωνία δράσης και δημιουργικής προσαρμογής. Για την πραγμάτωση του εν λόγω στόχου, το ΙΚΥ πρόκειται να προχωρήσει στη θέσπιση φοιτητικών δανείων και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημά του. Να σημειωθεί ότι τα φοιτητικά αυτά δάνεια δεν αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια που έδιναν ενίοτε οι τράπεζες σε φοιτητές. Πρόκειται στην ουσία για κρατικά δάνεια όμοια με αυτά που χορηγούνται σε όλες τις χώρες για τη στήριξη της φοίτησης και των σπουδών των νέων.

  • Υποτροφίες βραχείας διαρκείας

Οι υποτροφίες βραχείας διαρκείας πρόκειται να συνεχιστούν και να βελτιωθούν. Αυτές δίνουν τις ακόλουθες δυνατότητες. Έλληνες υποψήφιοι διδάκτορες ή μετα-διδάκτορες μπορούν να μεταβούν στο εξωτερικό σε όποια χώρα επιθυμούν μέχρι και έξι μήνες. Εκεί μπορούν να εκπονήσουν ένα μέρος της διατριβής τους ή της έρευνάς τους. Μάλιστα, χρηματοδοτείται εντελώς ανεξάρτητα από τη λήψη άλλης υποτροφίας στην Ελλάδα ή ύπαρξης οποιασδήποτε μορφής μισθοδοσίας.

  • Υποτροφίες Μάστερ τύπου 2+2

Το ΙΚΥ σχεδιάζει υποτροφίες Μάστερ τύπου 2+2, πέραν των κλασικών υποτροφιών για τα μάστερ και τα διδακτορικά. Το εγχείρημα αυτό αποσκοπεί στο γεγονός ότι οι υπότροφοι πρόκειται να λάβουν υποτροφία για δύο χρόνια μέχρις ότου ολοκληρώσουν το Μάστερ, ενώ παράλληλα ως ασκούμενοι θα εργάζονται σε μία επιχείρηση, όπου το αντικείμενο εργασίας θα είναι συναφές με αυτό του μεταπτυχιακού τους. Μετά το πέρας των σπουδών η επιχείρηση θα οφείλει να κρατήσει τον υπότροφο για δύο επιπλέον χρόνια.

Έτσι λοιπόν, ο υπότροφος όπως υπογραμμίζει η κα Μπάσδρα: «θα εργάζεται για δύο χρόνια, θα έχει μετεκπαιδευτεί σε ένα αντικείμενο μεταφέροντας τεχνογνωσία στην επιχείρηση, και η επιχείρηση θα πληρώνει τον εργαζόμενο – υπότροφο μόνο για δύο χρόνια. Η περαιτέρω εξειδίκευση του υποτρόφου, η μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιχείρηση καθώς και η επένδυση της επιχείρησης στον “υπότροφο” για τέσσερα ολόκληρα χρόνια μόνο θετικά έχει να προσφέρει σε όλους και κυρίως στην απασχόληση των νέων μας, που κυριολεκτικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα».


Share |