23/08/2017

Εποχικό Επίδομα ΟΑΕΔ

Εποχικό Επίδομα ΟΑΕΔΑπό τη Δευτέρα 29/09 ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ.

Τι είναι;

Το ειδικό εποχικό βοήθημα χορηγείται σε εργαζόμενους οι οποίοι εξ ορισμού δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί αυτούς τους εργαζόμενους με το εν λόγω βοήθημα για όσο καιρό δεν εργάζονται – η καταβολή του γίνεται σε ετήσια βάση.

Ποιοι το δικαιούνται;

Ειδικός νόμος ορίζει ποια είναι τα λεγόμενα “εποχικά” επαγγέλματα (ν. 1836/89, άρθρο 22). Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι οικοδόμοι κ.λπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι α) η ασφάλιση στο ΙΚΑ και β) η παροχή εργασίας στην Ελλάδα.

Πώς υπολογίζεται;

Ο ίδιος νόμος ορίζει το ύψος του εποχικού επιδόματος, ανάλογα με τον κλάδο του εργαζόμενου. Γενικά, είναι ίσο με το 70% του 35πλάσιου έως του 50πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Προϋποθέσεις

Πάλι ανάλογα με τον κλάδο, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος πριν την καταβολή του επιδόματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 240.

Δικαιολογητικά

Για την είσπραξη του επιδόματος, οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:

  1. Φωτοαντίγραφο ατομικού ασφαλιστικού λογαριασμού ενσήμων για το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα των δύο τελευταίων ετών.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι “ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα” και για τους οικοδόμους πως “δεν είναι εργολάβοι ή υπερεργολάβοι, ούτε απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς”.
  5. Για αλλοδαπούς δικαιούχους, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή βεβαίωσης πως έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά για την έκδοση της.

Share |