19/08/2017

Ελληνική Ημέρα Βραβείων και Υποτροφιών

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος, 03/01/2014

Ελληνική Ημέρα Βραβείων και ΥποτροφιώνΈρευνες που διενεργήθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια έχουν μελετήσει τα κίνητρα μάθησης των μαθητών και έχουν φτάσει σε συμπεράσματα σχετικά με το τι ωθεί τους μαθητές στη μάθηση, τι τους κάνει να επιμένουν παρά τα εμπόδια και πώς τα κίνητρα των μαθητών επηρεάζονται από τις μεθόδους των εκπαιδευτικών αλλά και τη συμπεριφορά των συμμαθητών. Τα κίνητρα για μάθηση διακρίνονται σε εσωτερικά (επιθυμία για γνώση, εσωτερική ικανοποίηση, ενδιαφέρον, περιέργεια κλπ.) και εξωτερικά (ανταμοιβή, έπαινος, παρότρυνση κλπ.). Ο μαθητής έχει ανάγκη αναγνώρισης της επίδοσής του και των προσπαθειών που καταβάλλει, ενώ παράλληλα η θετική ενίσχυση του μαθητή δημιουργεί θετική προδιάθεση για μάθηση και τον ωθεί να εκπληρώσει τους στόχους του.

Στηρίζοντας την αριστεία

Προς την κατεύθυνση αυτή και τη στήριξη και αναγνώριση του μόχθου που καταβάλλουν οι μαθητές, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με πρωτοβουλία της Προέδρου του ΔΣ του ΙΚΥ, Αν. Καθ. Έφης Κ. Μπάσδρα, ανακηρύττει την 27η Οκτωβρίου ως την «Ελληνική Ημέρα Βραβείων και Υποτροφιών».  Το ΙΚΥ στηρίζει την αριστεία δίνοντας ίσες ευκαιρίες για μάθηση και μόρφωση. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίστηκε η επιβράβευση των τριών  πρώτων αποφοιτησάντων μαθητών της τρίτης τάξης του Γυμνασίου.

Η επιβράβευση των μαθητών

Στις 27 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η απονομή επαίνων για τη σχολική επίδοση των τριών πρώτων μαθητών  σε 16 σχολεία της Ελλάδας και προσφέρθηκαν από το ΙΚΥ ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας εκτυπωτής. Ο λόγος επιλογής της Γ΄ Γυμνασίου είναι η στήριξη των μαθητών που φοιτούν πλέον στο Λύκειο, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας οργάνωσης του νέου Λυκείου. Το ΙΚΥ εκκινώντας από την αρχή των «ίσων ευκαιριών» επέλεξε με τη βοήθεια του Υπουργείου 16 δυσπρόσιτα σχολεία και σχολεία της άγονης γραμμής, από το Νευροκόπι Δράμας μέχρι το Σουφλί και από τον Άγιο Ευστράτιο μέχρι την Τήλο.

Η δράση του ΙΚΥ πρόκειται να αγκαλιάσει και τα πιο δυσπρόσιτα σχολεία

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Αν. Καθ. Εφη Κ. Μπάσδρα δήλωσε σχετικά: «Απώτερος σκοπός του ΙΚΥ είναι να συνεχίσει να επιβραβεύει την Αριστεία και να στηρίζει τα ακριτικά σχολεία της χώρας μας. Επιπλέον με τη στήριξη του Υπουργείου, που πρόσφατα όρισε το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus + 2014-2020, το ΙΚΥ θα φροντίσει έτσι ώστε οι δράσεις αυτού του σημαντικού Προγράμματος να φτάσουν και στα πιο δυσπρόσιτα σχολεία. Στοίχημά μας είναι τα σχολεία της άγονης γραμμής να πάρουν μέρος σε προγράμματα κινητικότητας όχι μόνο στα όρια της Ευρώπης αλλά και σε άλλες χώρες, όπως προβλέπει το Νέο Πρόγραμμα. Οι μαθητές των πιο απομακρυσμένων σχολείων μας θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι υλοποίησης του νέου Προγράμματος».


Share |