23/08/2017

Διαγωνισμός για υποτροφίες στο πεδίο των Σπουδών Ειρήνης

21/06/2013

Διαγωνισμός για υποτροφίες στο πεδίο των Σπουδών ΕιρήνηςΗ Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη γνωστοποιεί διαγωνισμό για υποτροφίες στο πεδίο των Σπουδών Ειρήνης.
Οι υποτροφίες προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Rotary.

Ίδρυμα Rotary

http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/RotaryCentersForInternationalStudies/Pages/ridefault.aspx

Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο email:niki.fritz@rotary.org

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την 1η Ιουλίου 2013.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.rotary.org/rotarycenters

.

Share |