19/08/2017

Φυσικός

Φυσικός- Τί θα πάρετε;

- Από φυσικούς τι έχετε;

- Φυσικούς δεν έχω, ο μπάρμαν έχει τελειώσει μαθηματικός αν σας κάνει


Share |